Transparency
Укрепване на общественото доверие към съдебната система (2001-2002) Файлове Етичен-кодекс Проект “Укрепване на общественото доверие към съдебната система чрез внедряване на Етичен кодекс на служителите в съдебната администрация” бе...
Граждански контрол върху вещите лица Файлове Вещите лица в България Инициативата “Граждански контрол върху дейността на вещите лица”, включена в националната програма на Асоциация “Прозрачност без граници”, бе осъществена...
Укрепване капацитета на прокуратурата за противодействие на корупцията (2003-2005) Файлове publication_48_1 Инициативата на Асоциация “Прозрачност без граници” беше осъществена в периода ноември 2003 – октомври 2005 година с любезното...
Оценка на ефекта от въвеждане на антикорупционни политики и практики в съдебната система Файлове Оценка_антикорупционни политики_съдебна система Завършилият декември 2004 г. проект имаше за цел да изследва и анализира...
Проект “Укрепване на антикорупционния капацитет на Прокуратурата” Проектът „Укрепване на антикорупционния капацитет на Прокуратурата на Република България е реализиран с финансовата подкрепа на Фонда за институционално развитие за борба...
Броене до безнаказаност- давностни срокове Файлове davnostni-srokove   През 2011 година Transparency International приключи работата по 16-месечен проект за изследване на регламентацията на давностните срокове в ЕС. Изследователският проект...