Transparency
Антикорупционни компоненти в експортните стратегии В изпълнение на договор за извършване на анализи по проект № BG161PO003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, Асоциация „Прозрачност без граници”...
Финансиране на предизборни кампании 2006 Файлове dogovor-za-darenie-2   Deklaraciq-za-pochtenost dogovor-za-darenie Общи-правила Проектът “Повишаване на прозрачността при финансиране на предизборни кампании в България“ е едногодишна инициатива, която се осъществява през...
Местни избори в България 2007 Проект “Граждански мониторинг на финансирането на кампанията за местни избори в България”(2007) От месец септември 2007 година Асоциация “Прозрачност без граници”  осъществява независим граждански...
Граждански мониторинг на финансирането на предизборни кампании 2008 Проект “Граждански мониторинг на финансирането на кампанията за избори на членове на Европейския Парламент от Република България и кампанията за парламентарни...
Прилагане на принципите на прозрачност и почтеност в държавната администрация Файлове оценка Изследването е проведено от Асоциация “Прозрачност без граници” в периода 15 – 30 август 2006 година сред административни служители...