Transparency
Укрепване на капацитета за сътрудничество между институциите Файлове Междуинституционално сътрудничество Укрепване на капацитета за междуинституционално сътрудничество при противодействие на корупцията Целта на изследването е да систематизира и анализира съществуващата...
Намаляване на корупцията в общинските съвети Файлове Наръчник за ефективно застъпничество Аналитичен обзор Намаляване на корупцията и повишаване на прозрачността в работата на Общинските съвети в България. Този проект...
Установяване на “конфликт на интереси” в държавната администрация Файлове конфликт Този проект е иницииран през октомври 2002 г. и реализиран в структурите на Министерството на правосъдието и Министерството на...
Гражданското общество срещу купуването на гласове (2008-2009) Проект “Гражданското общество срещу купуването на избирателни гласове: ефективният граждански контрол като фактор за провеждането на честни и демократични избори” (2008-2009) Основен...
Реформа на Прокуратурата на Република България (2006 – 2008) Файлове Дизайн на началната страница Проектът “Реформа на Прокуратурата на Република България” е двугодишна  нициатива на Асоциация “Прозрачност без граници”,...
Проект Ефективно разследване на злоупотреби със средства от фондовете на ЕС Проектът е инициатива на Асоциация „Прозрачност без граници”, който е осъществен в периода ноември 2008 – юни 2009...