Transparency

Гражданското общество и държавните институции – водещ партньор TI – Хърватия

Проект „Гражданското общество и държавните институции: партньори в повишаването на прозрачността чрез изработване и прилагане на политика за превенция на конфликт на интереси“, с водещ партньор TI – Хърватия

Асоциация „Прозрачност без граници” е партньор при осъществяването на инициативана Transparency International – Хърватска. Проектът е фокусиран върху трансфера на ноу-хаув сферата на превенцията и противодействието на конфликта на интереси в Хърватска.

Дейностите по проекта включват съдействие при изработването на:

1) наръчник за превенция и конфликт на интереси;

2) сравнително изследване на най-добри практики в държави-членки на ЕС в сферата на конфликта на интереси;

3) поредица от обучителни семинари за държавни служители, представители на медиите и неправителствения сектор. Инициативата е с продължителност от началото на май 2011 г. до юли 2012 г.

Антикорупционни компоненти в експортните стратегии

Антикорупционни компоненти в експортните стратегииВ изпълнение на договор за извършване на анализи по проект № BG161PO003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на...

Прилагане на принципите на прозрачност и почтеност в държавната администрация

Прилагане на принципите на прозрачност и почтеност в държавната администрация Файлове оценка Изследването е проведено от Асоциация “Прозрачност без граници”...

Публична администрация

Една от най-важните насоки в дейността на Асоциация „Прозрачност без граници” е реформата в публичната администрация. В тази връзка следва...

Прозрачност и отчетност на администрацията на национално и местно ниво

Прозрачност и отчетност на администрацията на национално и местно нивоПроект “От добри практики към ефективни антикорупционни политики: партньорството между структурите...

От добри практики към ефективни антикорупционни политики

От добри практики към ефективни антикорупционни политики Файлове conflict_interest_limitation  Проектът е инициатива на Асоциация “Прозрачност без граници”, която се осъществява с...

Гражданското общество и държавните институции – водещ партньор TI – Хърватия

Гражданското общество и държавните институции – водещ партньор TI – ХърватияПроект „Гражданското общество и държавните институции: партньори в повишаването на прозрачността...