Transparency

41,5% въобще не биха подали сигнал за корупция 33,6% не биха съдействали на антикорупционния орган.

Новата антикорупционна комисия има законовата рамка и ресурсите, за да се бори с корупцията, но се избира на практика от управляващото мнозинство и това води до силна зависимост от една институция.

Това са част от заключенията в доклада “Противодействие на корупцията – 2018: Обществени очаквания и постигнати резултати” на асоциация “Прозрачност без граници” (Transparency International) и фондация Фридрих Еберт, представен днес в София.

Изборът на членове на КПКОНПИ е направен по-публично от избора на предишните антикорупционни органи като КОНПИ и КПУКИ, отбелязва се в доклада. Но това е за сметка на субектите, които участват в избора – а именно Народното събрание и председателя на комисията. Проблем е и че няма паритет на политическите сили в КПКОНПИ, а председателят й, на практика избран от управляващото мнозинство, има право да допълва останалите места в комисията сам.

От законова гледна точка са направени съществени промени, така че КПКОНПИ да може ефективно да разследва случаи на корупция, да прави нужните проверки на имущество, да установява и отнема незаконно придобито такова. И именно в тази посока са най-съществени акции на антикорупционния орган, посочва още доклада.

КПКОНПИ е похвалена и за активна политика за присъствие в публичното пространство, както и използване на различни форми за информация и контакт с гражданите. Но има и проблем:

“Редица примери от нейната медийна активност отразяват липсата на единни стандарти и на равен достъп на медиите до информация относно нейната работа.”

В доклада се отбелязва и дефицит на обобщени данни, периодни отчети и анализи за резултатите от свършената работа. Освен това, макар КПКОНПИ да има добра система за отчетност и почтеност, липсва публично достъпна информация по какъв начин се прилагат етичните правила и какви са резултатите от действието на тази система.

Ситуацията от гледна точка на обществените очаквания и нагласи не показва съществени промени през 2018 г. Според ползваното проучване (национално представително изследване, осъществено в периода 17-25 юни 2018 г. сред 1016 граждани от Агенция “Алфа Рисърч” по инициатива на “Прозрачност без граници” и фондация Фридрих Еберт) едва 13,5% от гражданите биха подали сигнал срещу корупцията в КПКОНПИ.

Цялата публикация може да прочетете на страницата на ClubZ.