Transparency

Българите обаче са “заспали” като непримиримост към корупцията. Прозрачност без граници публикува изводите от т. нар. Световен корупционен барометър за 2016 г., който съдържа и данни за България.

Резултатите от изследването на Transparency International са получени с помощта на отговорите на 60 000 респонденти от 42 държави в Европа и Централна Азия, включително страните от бившата ОНД. Над една четвърт от хората считат, че политиците, правителствените служители и високопоставените служители в сферата на бизнеса са изключително корумпирани.

Един на всеки трима счита, че корупцията е един от най-големите проблеми в неговата държава. Българите обаче не са сред тези – така смятат в Косово, Испания и Молдова.

Повече от половината от гражданите оценяват като слаби усилията на правителствата си по отношение на борбата с корупцията. Ние обаче отново не сме сред най-недоволните от “усилията” на властите. Такива са гражданите на Украйна, Босна и Херцеговина и Испания.

Политиците и държавните служители са оценени като най-корумпирани във всички страни – от общо деветте категории, включени в изследването.

Плащането на подкупи остава честа практика, особено в страните от бившия Съветски съюз. Българите отново не сме в “челото” по плащане на рушвети – такива са почти една трета от хората, които са ползвали публични услуги в ОНД (30%), а най-високи нива са установени в Таджикистан (50% от всички граждани, ползвали публични услуги). Плащането на подкупи остава високо и в някои страни-членки на ЕС, особено Румъния (29%) и Литва (24%).

Албания, Босна и Херцеговина, Казахстан, Литва, Молдова, Руската федерация и Украйна – това са страните, които се възприемат с най-тежки корупционни проблеми. Тези държави са оценени изключително слабо от своите граждани по отношение на всички ключови въпроси в Световния корупционен барометър.

Цялата статия може да прочетете на страницата на ClubZ.