Transparency

Индекс 1999 година

Transparency International обявява нови индекси – новосъздадения Индекс за предлагане на подкупи  и по-всеобхватния Корупционен индекс (КИ). Посредством първия са класифицирани 19 водещи страни – износителки на продукция според степента, в която се предполага, че техните търговски корпорации плащат подкупи в чужбина. Проучванията регистрират широко разпространената оценка, че компании от много водещи страни – износителки използват подкупи, за да спечелят първостепенно нясто в бизнеса. КИ за 1999г. класифицира рекорден брой държави – 99.

Индекс 2021 година

Индексът на България през 2021 година е 42 пункта, с което страната се нарежда на 78 място в световната класация...

Индекс 2020 година

Индексът на България през 2020 година е 44 пункта, с което страната се нарежда на 69 място в световната класация...

Индекс 2019 година

Индексът за възприятие на корупцията на България през 2019 година е 43 пункта, като с това страната заема 74 място в...

Индекс 2018 година

Индексът за възприятие на корупцията на България през 2018 година е 42 пункта, като с това страната заема 77 място...

Индекс 2016 година

Индекс 2016 година Файлове Анализ Индекс 2016Презентация Индекс 2016 Индекс за възприятие на корупцията Индексът за възприятие на корупцията на...

Индекс 2017 година

Индекс 2017 година Файлове Индекс_2017-анализИндекс_2017_класацияИндекс_2017_въпроси и отговори Индекс за възприятие на корупцията Индексът за възприятие на корупцията на България през...