Transparency

Индекс 1999 година

Transparency International обявява нови индекси – новосъздадения Индекс за предлагане на подкупи  и по-всеобхватния Корупционен индекс (КИ). Посредством първия са класифицирани 19 водещи страни – износителки на продукция според степента, в която се предполага, че техните търговски корпорации плащат подкупи в чужбина. Проучванията регистрират широко разпространената оценка, че компании от много водещи страни – износителки използват подкупи, за да спечелят първостепенно нясто в бизнеса. КИ за 1999г. класифицира рекорден брой държави – 99.

Индекс 2022 година

Индексът на България през 2021 година е 42 пункта, с което страната се нарежда на 78 място в световната класация...

Индекс 2021 година

Индексът на България през 2021 година е 42 пункта, с което страната се нарежда на 78 място в световната класация...

Индекс 2020 година

Индексът на България през 2020 година е 44 пункта, с което страната се нарежда на 69 място в световната класация...

Индекс 2019 година

Индексът за възприятие на корупцията на България през 2019 година е 43 пункта, като с това страната заема 74 място в...

Индекс 2018 година

Индексът за възприятие на корупцията на България през 2018 година е 42 пункта, като с това страната заема 77 място...

Индекс 2016 година

Индекс 2016 година Файлове Анализ Индекс 2016Презентация Индекс 2016 Индекс за възприятие на корупцията Индексът за възприятие на корупцията на...