Transparency

Асоциация “Прозрачност без граници” организира национална кръгла маса “Прозрачността в работата на съдилищата”, която ще се проведе днес от 14:00 ч. в конферентната зала на Съюза на юристите в България, София, ул. “Пиротска” № 7.

Основен акцент на дискусията ще бъде поставен върху модела на “Еталон за публичност и прозрачност в работата на съдилищата”, които е изработен от експертен екип на Асоциация “Прозрачност без граници” въз основа на водещите стандарти на международни организации в тази област, както и на добрите практики, прилагани в държави-членки на Европейския съюз.

Ще бъде представена също и “Карта на прозрачността на съдилищата в България”, която отразява актуалната класация на съдилищата по основни измерими индикатори: 1) ергономичност на интернет страниците, 2) степен на публичност, прозрачност и отчетност чрез интернет страниците на съдилищата, 3)каталог на водещите добри практики по предоставяне на информация за гражданите от районните, окръжните, административните, апелативните и върховните съдилища в България.

Участие в кръглата маса ще вземат представители на ръководните структури на съдебната система, административни ръководители на съдилища от различни съдебни райони на страната, намерили място в челните позиции на националната класация, професионални организации, неправителствени организации, експерти, изследователи на проблемите на съдебната реформа и бизнеса.

Посредством тази инициатива Асоциация “Прозрачност без граници” се стреми да развие среда за адаптиране на най-добрите стандарти за публичност и прозрачност в работата на съдилищата в Република България и по този начин да съдейства за повишаване доверието на гражданите в съдебната система.

Форумът е част от проект “Изработване и застъпничество за въвеждане на Еталон за публичност и прозрачност в работата на съдилищата – гарант за обществено доверие и граждански контрол върху системата на правораздаването”, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Добро управление”.

Източник: INews.bg