Transparency

Асоциация “Прозрачност без граници” призова участващите в предстоящите избори политическите партии и коалиции да подкрепят новата антикорупционна инициатива “17 антикорупционни ангажимента за избори 2017″.

От асоциацията уточняват, че посредством програмата се стремят да отговорят на обществените очаквания за ангажиране на политическите партии с ясна програма за борба с корупцията в България.

Инициативата е разработена въз основа на експертизата на организацията в тази област и изразява стремежа й да допринесе за противодействието на корупцията и установяване принципи за прозрачно и успешно управление.

От “Прозрачност без граници” подчертават, че са мотивирани от желанието да защитят обществения интерес и да кажат “стоп” на: “мръсните пари” и “черните каси” в политиката; осъществяването на лобизъм на тъмно и без правила; липсата на единна антикорупционна политика, валидна за всички публични власти; непрозрачните назначения на ключови позиции в институциите; липсата на собствена етична политика в българския парламент; неглижирането на сигналите за корупция и липсата на ефективна защита на тези, които се осмеляват да сигнализират за нередности; злоупотребите с публични средства, които превърнаха в мръсни думи “обществени поръчки” и “европейски фондове”.

Асоциацията обещава активно да наблюдава изпълнението на поетите ангажименти в рамките на мандата на бъдещия парламент и своевременно да информира обществеността за това. Обещават също да се придържат стриктно към изискванията за политическа безпристрастност и професионализъм.

Публикуваният материал е изложен на сайта на News.Bg.