Transparency

Министерството на икономиката, съвместно с международната организация Transparency International, представи инициатива за нулева корупция в общините. Целта е да има гаранции, че бизнесът няма да бъде подложен на корупционен натиск, а министерството ще гарантира със сертификат за общини с нулева корупция, като оценката ще правят експерти от международната организация.

“Това е една много интересна идея, която идва в синергия с една инициатива, която правим от 2015 г. за разрез на антикорупционните усилия на местно ниво както на общини, така и на всички институции, които работят на местно ниво, което е много важно за бизнеса, защото инвестициите у нас винаги са локални”, обясни изпълнителният директор на Асоциация “Прозрачност без граници” Калин Славов в предаването “Лице в лице“.