Transparency

Неправителствената организация “Прозрачност без граници” остро разкритикува плановете за намаляване на партийните субсидии от 11 лева на 1 лев на получен глас. “Смисълът от държавното финансиране на политическите партии е в това да бъде оказвана подкрепа на партиите, така че да поддържат ефективни партийни структури, които работят в интерес на избирателите и не попадат в зависимост от икономически интереси на големи корпоративни дарители. Държавната субсидия се предоставя, за да защитава политическия плурализъм, да подкрепя политически субекти, които са получили значителна избирателна подкрепа и да служи като бариера срещу корупцията”, заявяват от организацията.

Според Асоциация „Прозрачност без граници” в момента изпълнителната власт използва противоречив, хаотичен и реактивен подход за промяна в законодателството относно финансирането на политическите партии.

Нарушена е законодателната процедура: мотивите и в двата законопроекта са бланкетни; липсва оценката на въздействието във втория законопроект; не е консултирано общественото мнение. В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта за изменение на Закона за политическите партии липсва изменителна правна норма, която препраща към Закона за държавния бюджет, посочват от организацията.

От асоциацията оценяват, че има проблеми в законодателството относно финансирането на политическите партии, но те не са предмет на разглежданите законопроекти и за тях не се търсят адекватни решения.

Липсата на ясен и предвидим критерий за определяне размера на субсидията (сегашният чл. 27 от Закона за политическите партии препраща към друг закон, който се променя ежегодно по инициатива на изпълнителната власт и с решение на парламента в края на всяка календарна година, и не е систематична част от основния закон, регламентиращ дейността на политическите партии; фактът, че един ден след разглеждането на първия законопроект Министерският съвет е внесъл предложение за промени в Закона за държавния бюджет за 2019 г. е още едно потвърждение за този проблем)”, категорични са от “Прозрачност без граници”.

От организацията смятат и че твърде високият размер на държавната субсидия създава огромна диспропорция между партиите, които получават държавна субсидия и останалите партии и също така бюрократизира партийните структури. Друг негативен ефект от асоциацията откриват в обезсърчаването на партиите да търсят легална финансова подкрепа от своите симпатизанти чрез малки и редовни дарения, които всъщност биха дали стабилна база на партийните структури.

Цялата статия може да прочетете на страницата на OFFNEWS.