Transparency
Нашата дейност

Интегритет в Бизнеса

Насърчаваме изготвянето на рамки от етични провила, структури и политики за добро управление в ...

Индекс на местната система за почтеност

Изготвяме сравнителна оценка на антикорупционния капацитет, роля и значение на клочови институции...

Защита на лицата, сигнализиращи за нарушения

Защо е важно Подаването на сигнали е изключително важен инструмент за ...

Пактове за почтеност при обществените поръчки

Като национално представителство на международната антикорупционна

Мониторинг на парламентарни избори 2021

Като организация, която работи за прилагане принципите на ...

Лобиране

Оценяваме степента на прозрачност, почтеност и равнопоставеност на ...

Еталон за публичност и прозрачност в работата на съдилищата

Проект „Изработване и застъпничество за въвеждане на Еталон за публичност...

Конфискация на имущество

Основната цел на проекта е повишаване на прозрачността, почтеността...

Противодействие на корупцията – 2018: обществени очаквания и постигнати резултати

Проектът "Основи на демокрацията..."

Наблюдение на избори

Извършваме граждански мониторинг на изборния процес...

Подай сигнал

Центърът за правна консултация на пострадали от корупция предоставя...

Граждански платформи

Насърчаваме взаимодествието между публичните институции и гражданското...

Национална система за почтеност

Проектът "Основи на демокрацията..."

Наблюдение на избори (2011-2001)

Като национално продставителство на международната антикорупционна...

Публична администрация

Една от най-важните насоки в дейността на Асоциация „Прозрачност без ...

Съдебна система (изпълнени)

През годините явлението корупция непрекъснато се разраства и придобива ...