Transparency

Реформа на Прокуратурата на Република България (2006 – 2008)

Проектът “Реформа на Прокуратурата на Република България” е двугодишна  нициатива на Асоциация “Прозрачност без граници”, който се осъществява от началото на юли 2006 година с финансовата подкрепа на Британското посолство в България. Той е продължение на дейността от предходния проект на TI-България, в резултат на който бяха проведени поредица от правни и социологически изследвания, работни срещи, експертни кръгли маси и конференции, а също така бяха издадени 5 публикации.

Основен фокус е поставен върху повишаване на ефективността при междуинституционалното сътрудничество в борбата с корупцията, трансфера на know-how в тази област от страни-членки на ЕС, както и повишаване на институционалния капацитет и авторитета на Прокуратурата на Република България.

Една от най-съществените дейности по проекта е трансферът на know-how в областта по противодействие на корупцията. В тази връзка бяха проведени поредица от конференции и обучителни семинари с участието на представители на Crown Prosecution Service – Великобритания, експерти на Transparency International и на страни-членки на Европейския съюз. На тези форуми бе обменен опит относно: механизми за ефективно управление на предварителното разследване, роля и функции на наблюдаващия прокурор, събиране на доказателства, ефективно използване на специални разузнавателни средства, защита на свидетели, ефективно междуинституционално и международно сътрудничество в борбата с корупцията, разследване на съвременни престъпления, като измами чрез интернет, банкови измами и злоупотреби с фондовете на Европейския съюз.

Във връзка с една от основните цели на проекта – повишаване на авторитета и прозрачността в работата на Прокуратурата – се проведе експертно социологическо изследване и обучителен семинар за говорителите на окръжните прокуратури. Всички резултати от проведените изследвания, анализи, дискусии и обучителни модули са публикувани в поредица от няколко самостоятелни книги.

Укрепване на общественото доверие към съдебната система (2001-2002)

Укрепване на общественото доверие към съдебната система (2001-2002) Файлове Етичен-кодекс Проект “Укрепване на общественото доверие към съдебната система чрез внедряване...

Граждански контрол върху вещите лица

Граждански контрол върху вещите лица Файлове Вещите лица в България Инициативата “Граждански контрол върху дейността на вещите лица”, включена в...

Укрепване капацитета на прокуратурата за противодействие на корупцията (2003-2005)

Укрепване капацитета на прокуратурата за противодействие на корупцията (2003-2005) Файлове publication_48_1 Инициативата на Асоциация “Прозрачност без граници” беше осъществена в...

Оценка на ефекта от въвеждане на антикорупционни политики и практики в съдебната система

Оценка на ефекта от въвеждане на антикорупционни политики и практики в съдебната система Файлове Оценка_антикорупционни политики_съдебна система Завършилият декември 2004...

Проект “Укрепване на антикорупционния капацитет на Прокуратурата”

Проект “Укрепване на антикорупционния капацитет на Прокуратурата”Проектът „Укрепване на антикорупционния капацитет на Прокуратурата на Република България е реализиран с финансовата...

Броене до безнаказаност- давностни срокове

Броене до безнаказаност- давностни срокове Файлове davnostni-srokove  През 2011 година Transparency International приключи работата по 16-месечен проект за изследване на...