Transparency

Transparency International – Великобритания установи, че 33% от компаниите от отбранителния сектор са подобрили нивото на прозрачност и качеството на своите антикорупционни политики, но при други две трети от тях не е отбелязан прогрес.

Организацията призовава правителствата да настояват за приемането на етични и антикорупционни правила от компаниите, които кандидатстват за изпълнение на дейности, свързани с националната отбрана. Целта на това изискване е да се създаде по-голяма отчетност.

Ново проучване на Transparency International – Великобритания показва, че 33% от компаниите, изследвани от Антикорупционния индекс на компаниите ототбранителния сектор за 2015 годинаса усъвършенствали своите етични и антикорупционни политики от 2012 насам. Въпреки това индустрията като цяло все още трябва да извърви дълъг път.

Антикорупционният индекс на компаниите от отбранителния сектор за 2015 годинаизмерва прозрачността и качеството на етичните и антикорупционни политики на 163 компании от отбранителния сектор в общо 47 страни. Всяка компания е оценена според публично достъпната информация с оценка от А (най-висока) до F (най-ниска). Четиридесет и две компании са подобрили оценките си с една или повече единици в сравнение с 2012, като още една трета също показват известно подобрение.

„Корупцията в отбраната засяга всички ни. Не става въпрос единствено за размера на комисионните от продажбите. Корупцията може директно да застраши живота на гражданите и военните“, посочи Марк Паймън, директор на Програмата за отбрана и сигурност на Transparency International – Великобритания. „Компаниите с подобрение в оценките застават начело на мисията за повече прозрачност в този преобладаващо потаен бизнес“.

Компании от Бразилия, Финландия, Франция, Германия, Израел, Италия, Япония, Холандия, Норвегия, Южна Корея, Южна Африка, Испания, Турция, Великобритания и САЩ показват по-добър резултат с един пункт или повече в сравнение с изследването, проведено през 2012 г.

Почти една четвърт от компаниите не показват наличие на каквито и да било антикорупционни политики.

„Все още има дълъг път, който трябва да се извърви. Две трети от доставчиците на отбранителни продукти, обект на изследване през настоящата година, предоставят твърде оскъдни доказателства за наличие на действащи етични и антикорупционни програми. Това включва и компании от  основните страни производители на оръжие“, коментира авторът на доклада Кейти Фиш. За сравнение, изследването през 2015 г. включва 36 компании повече от проучването, проведено през 2012 година.

Резултатите от публично достъпната информация показват следното:

  • само 8 компании са склонни да предоставят доказателства за наличието на механизми, насърчаващи сигнализирането за извършени нередности от страна на служителите си;
  • само 13 компании провеждат редовни предварителни проверки на бизнес сделки;
  • само 3 компании могат да докажат, че разполагат с подробно описани процедури  за противодействие на корупцията в една от областите с висок риск, а именно областта на офсетните споразумения (познати като компенсаторни споразумения).

 Правителствата трябва да настояват за приемането на антикорупционни политики от компаниите в сектора

Transparency International – Великобритания призова длъжностните лица, отговорни за сделките за доставка на оръжие в страните–вносители да настояват за ясни антикорупционни стандарти от страна на компаниите от отбранителния сектор. „Ако в междуправителствените договори изрично присъства изискването, че компаниите от сектора трябва да прилагат утвърдени етични и антикорупционни политики ще направим още една стъпка към по-голяма отчетност в отбранителната индустрия и ще задълбочим позитивната работа на много компании по отбраната“, заяви Паймън.

Transparency International – Великобритания призова правителствата да изискват от компаниите подробни документи, включващи компенсаторни задължения и оценките на изпълнение.

Инвеститорите също са част от решението

„Корупцията може да предизвика огромни щети върху репутацията и върху финансите. Инвеститорите трябва да използват този доклад, за да зададат въпроса дали компаниите, в които те самите инвестират, разполагат с висококачествени политики за борба с корупцията“, посочи Фиш.

Бележки:

Индексът оценява 163 компании от отбранителния сектор от 47 държави въз основа на нивото на публично оповестяване на информация, свързана с етичните и антикорупционни политики, които прилагат. TI – Великобритания използва въпросник, състоящ се от 41 индикатора. Компаниите са класирани в шест групи в зависимост от тяхното представяне, от А до F. Наред с това е извършен преглед и на вътрешна информация. През 2015, такава информация е била предоставена от 63 компании. TI – Великобритания е извършила преглед и е обсъдила с компаниите предоставените документи.

Програмата за отбрана и сигурност на Transparency International – Великобритания съдейства за насърчаването на почтеността и намаляване на корупцията в отбраната и сигурността в световен мащаб чрез подкрепа на реформите срещу корупцията на държавно ниво и повишаване на почтеността в оръжейните сделки. Програмата е ръководена от Transparency International – Великобритания от името на глобалната коалиция Transparency International. За допълнителна информация, моля посетете: www.ti-defence.org

Група A (83.3-100%): Обширна информация

Група B (66.7-83.2%): Задоволителна информация

Група C (50-66.6%): Умерена информация

Група D (33.3-49.9%): Ограничена информация

Група E (16.7-33.2%): Много ограничена информация

Група F (0-16.6%): Малко или никаква информация