Transparency

Transparency International предупреди, че без истинско глобално сътрудничество и дълбоко убеждение за неотложността на нуждата от противодействие на корупцията срещата на високо равнище за борба с корупцията в Обединеното кралство ще представлява просто още един форум с малко въздействие.

Разследванията на Panama Papers и Transparency International – Обединено кралство относно потенциално корумпиран в същността си капитал за милиарди, инвестиран в недвижимо имущество в Британската столица, представляват най-пресните индикатори за мащаба на глобалния проблем и необходимостта от глобално сътрудничество за справянето с него.

“Борбата с корупцията е първата стъпка за ограничаване на неравенството, съблюдаване на човешките права, приключване с бедността и възпиране на онези, възприемащи се за ненаказуеми. Това не е лесна задача, но не е и нещо, което световните лидери могат да си позволят да пренебрегнат“, каза Хосе Угас, Председател на Transparency International.

“Ние желаем лидерите да противодействат на корупцията, да наказват корумпираните и да защитават достатъчно смелите да надигнат глас. Надяваме се световните лидери да се вслушат отблизо в препоръките на гражданското общество при взимането на решение за пътя напред. Гражданското общество представя гласа на хората, онези, страдащи от болката и унижението от корупцията на всекидневно ниво.”

“Срещата на високо равнище за борба с корупцията в Обединеното кралство представлява твърде голяма възможност, за да бъде прахосана. Едно амбициозно и детайлно споразумение за отстраняване на тайната във финансовата система, намиране на начини за предотвратяване на факторите – причинители на корупция и създаване на безопасна среда за разобличителите следва да бъде приоритет за световните лидери на срещата през тази седмица“, добави Угас.

Transparency International публикува днес доклад за начина, по който срещата на високо равнище в Обединеното кралство може да промени нещата. Кликнете тук, за да видите пълния доклад.

С оглед на успех правителствата трябва:

Да избягват –

споразумение за публични регистри на лицата, притежаващи и контролиращи компании и други юридически лица

съгласие за споделяне на транс-гранична информация за криминални разследвани

Да наказват –

санкционират причинителите на корупция, включително адвокати, банкери и агенти по недвижими имоти, позволяващи пране на незаконни пари

дават възможност единствено на компании с известни собственици-бенефициенти да вземат участие в тръжни процедури за обществени поръчки

Да защитават –

осигуряват защитата на хората, разобличаващи корупцията с обширно законодателство за защита на сигнализиращите лица

Все повече хора отказват да позволяват на правителствата си да бъдат съучастници във възползването от корупцията. Мнозинството от хората в 58 от общо 60 изследвани страни споделиха, че тяхното правителство не би трябвало да позволява на корумпирани чуждестранни политици и бизнесмени да изразходват облагите от корупцията в техните държави. Единствено Панама и Колумбия са изключения.

Професионалисти, като адвокати, банкери и счетоводители, улесняващи корупцията и позволяващи на корумпираните лица да придвижват откраднатите пари през граници, следва също да бъдат спрени. Отделни лица и фирми би трябвало да бъдат наказвани, ако бъдат уличени като съучастници в корупция.

Защитата на разобличителите представлява също неразривна част от предотвратяването на корупцията. Необходимо е законодателство за защита на онези лица, които свидетелстват за корупция, така че да не са уволнявани от работа, тормозени или третирани по-зле.

Срещата на високо равнище събира заедно ръководители, които могат да променят нещата чрез споразумение за конкретни действия за предотвратяване на корупцията. Сега е моментът те да действат.