Transparency

Transparency International призовава Президента на Европейската комисия Жан Клод Юнкер публично да подкрепи законодателство, което ще позволи граждански контрол над данъците, които плащат мултинационалните компании. Президентът Юнкер ще се яви днес пред специалната комисия за данъците в Европейския парламент, за да защити постиженията на Комисията в борбата с избягването на плащане на данъци.

Юнкер ще говори пред Комисията за данъчни постановления и други мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE), която бе създадена в резултат на разкритията, че люксембургските власти са одобрили стратегиите на стотици мултинационални компании за избягване на данъчно облагане. Президентът Юнкер е заемал постовете на  финансов министър и министър-председател на Люксембург в продължение на 18 години преди да бъде избран за Президент на Европейската комисия.

Международният консорциум на разследващите журналисти (International Consortium of Investigative Journalists), цитирайки вътрешна информация получена от “LuxLeaks”, разкрива, че над 300 мултинационални компании са получили гаранции от властите в Люксембург за законността на мерките, които им позволяват да сведат до минимум дължимите данъци в световен план. Тези уговорки не са били оповестени публично.

„Едва сега виждаме действия от страна на ЕС срещу практики на злоупотреба, благодарение на лицата подаващи сигнали и журналистите“, заяви вчера Карл Долан, директорът на Transparency International за ЕС. „В същото време, не е необходимо хората да рискуват кариерите си или репутацията си, за да направят тази информация публична. Доброто управление и чувството за общност изискват европейските граждани да получават основна информация за данъците, които мултинационалните компании плащат в техните държави. Президентът Юнкер следва недвусмислено да подкрепи този принцип пред представителите на гражданите“.

Според сегашните правила, мултинационалните компании базирани на територията на ЕС, нямат задължението да разкриват информация относно дейността си или данъците, които плащат във всяка държава, в която развиват дейност. Transparency International призовава за законодателни мерки на ниво ЕС, които да задължат компаниите да разкриват ключова финансова информация във всяка държава, в която оперират. Това е важен инструмент за борба с неплащането на данъци и показателни случаи на мултинационални компании, радващи се на преференциални данъчни условия, който също така ще спомогне за идентифицирането на корупционни рискове.

В частност, тези мерки ще имат положително въздействие върху данъчните приходи в развиващите се държави, тъй като в момента те губят много повече ресурси заради избягването на корпоративния данък, отколкото получават чрез официалните помощи за развитие. Световният доклад за инвестициите на Конференцията на ООН за търговия и развитие (UNCTAD) оценява загубите на развиващите се страни от данъчни злоупотреби на 100 милиарда долара годишно.

През юли т.г. като част от прегледа на Директивата за правата на акционерите, Европейският парламент вече гласува мерки, задължаващи големите европейски компании да оповестяват публично данъчна информация, докато Европейската комисия в момента прави анализ на резултатите от наскоро проведените публични консултации за прозрачността на корпоративния данък, който ще допринесе за оценката на въздействието на потенциално европейско законодателство в тази област.

За повече информация, моля посетете уеб страницата на Transparency International за ЕС:http://www.transparencyinternational.eu/