Transparency

От Антоан Делтур до Зузана Хлавкова*, разказите за служители, които искат да разкрият информация за корупция и злоупотреби, отново и отново стават медийна новина. Но тези смели граждани рискуват своята кариера и дори това да бъдат обект на съдебно преследване само защото са постъпили правилно. Ето защо спешно се нуждаем от защита на служителите, сигнализиращи за корупция.

Европейската комисия в момента провежда обществена консултация за нуждата от европейска регламентация на защитата на служителите, сигнализиращи за корупция. Transparency International и Transparency International – България  вече подадоха своето становище в рамките на консултацията – можете да го видите тук.

Подкрепете нашата позиция, като се включите в консултацията и отговорите на въпросника, публикуван на адрес: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/d20e80a1-fa7d-41a4-9f9e-2725261636b8?draftid=6cba04db-4050-46de-b2d8-c8e36c2bcbcb&surveylanguage=BG

Консултацията ще бъде отворена до 29 май 2017 г.

За да подпишете петиция за защита на ниво ЕС на  служителите, сигнализиращи за корупция, кликнете тук – https://whistleblowerprotection.eu/

* Повече за историите на Антоан Делтур може да видите тук и за Зузана Хлавкова тук.