Transparency

43 държави от цял свят се събраха в Лондон през май по повод антикорупционна среща на най-високо равнище, среща която възнамеряваше да „постави корупцията в сърцето на международните институции“. Държавите подписаха Световна декларация срещу корупцията и направиха 600 специфични за всяка страна заявления на най-високо равнище.

Оценихме техните заявления като: конкретни – действени и измерими; нови – създадени посредством срещата и амбициозни – крачка напред в контекста на държавите, от които идват.

Transparency International прецени, че срещата на най-високо равнище е постигнала успех в представянето на нови и амбициозни анти-корупционни мерки на цялостен набор от ключови въпроси в широк кръг от държави. Но истинската преценка ще дойде едва тогава, когато правителствата следват и приемат реформите, които предотвратяват и разследват наличието на корупция.

Transparency International установи, че:

  • Повече от половината от всички направени заявления на най-високо равнище – 56 % – са конкретни.
  • Около 1/3 – 33 % – са нови, т.е. създадени по време на срещата.
  • Около 1/3 – 30 % – са амбициозни.

Призивът на Transparency International бе срещата на най-високо равнище да доведе до конкретни, амбициозни и измерими ангажименти за предотвратяване на корупцията, наказване на корумпираните лица и слагане край на безнаказаността и даването на защита и власт на гражданите, които са свидетелствали за прояви на корупция. Ето някои от основните констатации:

  • Информацията относно правото на собственост, обобщава най-голямата група от поети ангажименти от участниците в срещата на най-високо равнище. Общо 110 броя ангажименти бяха поети от 36 държави.
  • Призивът на Transparency International към правителствата бе и да подкрепят защитни мерки в полза на активисти и лица, подаващи сигнали. 15 страни заявиха, че ще улеснят гражданите при съобщаване за случаи на корупция и ще защитят подаващите сигнали лица, които поемат индивидуални рискове за изобличаване на корупцията.
  • Грузия, Швейцария, Украйна и Обединеното кралство са поели най-много „нови“ ангажименти.
  • Мнозинството от ангажиментите, поети от Аржентина, Бразилия, Канада, Колумбия, Тринидад и Тобаго и Мексико от Американския континент „не се считат за нови“.
  • Китай и Южна Африка са единствените две държави, които не са поели нито един „нов“ ангажимент.

Фантастично корумпирани или фантастично амбициозни?

Афганистан и Нигерия, две страни, обозначени като „фантастично корумпирани“, едва няколко дни преди срещата на високо равнище надхвърлиха очакванията на мнозина. И двете държави са в топ 5 на страните, които се ангажират с най-много нови мерки. В допълнение, 80 % от поетите ангажименти от Афганистан и 72 % от поетите ангажименти от  Нигерия са определени като „амбициозни“ или „донякъде амбициозни“.

За разлика от това, някои от най-големите и нововъзникващи световни икономики разочароваха. По-голямата част от ангажиментите на Бразилия не бяха определени като „нови“ и „амбициозни“. Въпреки че всички ангажименти, поети от Китай, бяха оценени като амбициозни, нито един от тях не е нов.

Ролята на гражданското общество

Правителствата не приеха никакъв официален механизъм за прилагане на ангажиментите, поети  на срещата на най-високо равнище, въпреки че ООН заяви, че последващите действия ще бъдат обсъдени по време на Общото събрание на организацията през септември 2017 г.  Ето защо, от изключително голямо значение е гражданското общество да поеме нещата в свои ръце и да гарантира, че страните ще бъдат държани отговорни за поетите от тях ангажименти.

Едновременно с публикуването на глобалната база данни, Transparency International Обединено кралство разкрива своя метод за мониторинг на ангажиментите, поети от правителството на кралството. Тяхната Система за проследяване на поетите антикорупционни ангажименти в Обединеното кралство ще покаже точно какви са тези ангажименти, кой е отговорен за тях и статуса им съобразно публично достъпна информация. Това също гарантира, че правителствата следва да бъдат прозрачни и комуникативни в усилията си да осъществят обещаните действия.

До срещата на ООН през 2017 г.  следва да бъдем в състояние да разберем кои страни са били верни на обещанията си и кои не са ги спазили.  По пътя към тази среща ще направим всичко по силите си, за да ги стимулираме към честност.

Можете да прочетете пълния доклад на адрес http://www.transparency.org/whatwedo/publication/7386