Transparency

Парламентарни избори 2021 г. Усилията трябва да се насочат към условията, в които ще бъдат проведени изборите така, че да се запази здравето на хората, да се гарантира участието на възможно най-голям кръг от лица, като се гарантира и доброто провеждане на предизборните кампании на партиите“, съветва д-р Ваня Нушева.

Тя поиска да се осигурят адекватни начини за гласуване на карантинираните лица и българите в чужбина, като се има предвид, че в различните държави епидемичната обстановка е различна.

„Гласуването по пощата е най-разумното за избирателите в чужбина. По-труден е въпросът за карантинираните лица, тъй като тук е възможна динамична промяна в броя. Затова трябва да има и добро взаимодействие между здравните институции и тези, които организират изборния процес“, посочи ученият.

Д-р Нушева предлага да се направи и законодателна промяна, за да се прецизират сроковете за съставяне на избирателните списъци, ако ще се гласува с мобилни урни, така че да се премахне възможността за дублиране на вота.

Цялото интервю с д-р Ваня Кашукеева-Нушева може да гледате чрез You tube канала на предаването.