Transparency

Като организация, която работи за прилагане принципите на доброто управление и прилагането на демократичните стандарти в изборния процес, Асоциация „Прозрачност без граници“ стартира гражданска инициатива за  наблюдение на предстоящите избори за Народно събрание.

При осъществяването на тази инициатива сме ръководени от стремежа да съдействаме за честни и демократични избори, с високо участие на избирателите и прозрачност на изборния процес. Нашите усилия ще бъдат насочени към:

  1. осъществяването на граждански контрол върху дейността на институциите по подготовка и провеждане на изборите;
  2. мониторинг на предизборната кампания;
  3. насърчаване на гражданското участие и защита правата на гражданите при упражняване на техните права в изборния процес.

Асоциация „Прозрачност без граници“ поема ангажимент да информира своевременно обществото за резултатите от своята инициатива.