Transparency

Световен доклад за корупцията

Файлове

 

Световният доклад за корупцията (GCR) е редовно годишно изследване на Transparency International, което представя задълбочено проучване на корупцията в ключов сектор от обществения живот и фокусира вниманието върху необходимите средства за нейното преодоляване. Докладът за корупцията включва оценки и анализи, свързани с основните измерения на изследвания проблем, негативни примери и добри практики, прилагани в различните държави, препоръки относно водещите насоки за преодоляване на корупцията в изследваната област.

Основен обект на анализ в предходните доклади на Transparency International са взаимовръзките между корупция и финансиране на политическите  партии, здравеопазване, съдебна система, достъп до водни ресурси, частен сектор

Световен доклад за корупцията

Световен доклад за корупцията Файлове   Световен доклад за корупцията Световният доклад за корупцията (GCR) е редовно годишно изследване на...

Световен доклад за корупцията 2015-2016

Световен доклад за корупцията 2015-2016 Файлове   Световен доклад за корупцията СВЕТОВЕН ДОКЛАД ЗА КОРУПЦИЯТА: СПОРТСпортът представлява глобално явление, ангажиращо...

Световен доклад за корупцията 2013

Световен доклад за корупцията 2013 Файлове GCR Education 2013 Resume Policy Briefs 2Global Corruption Report EDUCATION 2013 1To Media GCR...

Световен доклад за корупцията 2009

Световен доклад за корупцията 2009 Файлове   Световен доклад за корупцията Световен доклад за корупцията в частния сектор.Световният доклад за...

Световен доклад за корупцията 2008

Световен доклад за корупцията 2008 Файлове Световен доклад за корупцията 2008 Световен доклад за корупцията Корупцията в сектора на водоснабдяването...

Световен доклад за корупцията 2007

Световен доклад за корупцията 2007 Файлове Световен доклад за корупцията 2007 Световен доклад за корупцията Корупцията подрива основите на правосъдието в...