Transparency

Световната организация за превенция и противодействие на корупцията Transparency International оповестява своя годишен доклад за корупцията. Докладът е редовно изследване, което представя задълбочено проучване на корупцията в ключов сектор от обществения живот.

Файлове

 

Световният доклад за корупцията (GCR) е редовно изследване на Transparency International, което представя задълбочено проучване на корупцията в ключов сектор от обществения живот и фокусира вниманието върху необходимите средства за нейното преодоляване. Докладът за корупцията включва оценки и анализи, свързани с основните измерения на изследвания проблем, негативни примери и добри практики, прилагани в различните държави, препоръки относно водещите насоки за преодоляване на корупцията в изследваната област.

Основен обект на анализ в предходните доклади на Transparency International са взаимовръзките между корупция и финансиране на политическите  партии, здравеопазване, съдебна система, достъп до водни ресурси, частен сектор.

Световен доклад за корупцията

Световната организация за превенция и противодействие на корупцията Transparency International оповестява своя годишен доклад за корупцията. Докладът е редовно изследване,...

Световен доклад за корупцията 2015-2016

Световен доклад за корупцията 2015-2016 Файлове   Световен доклад за корупцията СВЕТОВЕН ДОКЛАД ЗА КОРУПЦИЯТА: СПОРТСпортът представлява глобално явление, ангажиращо...

Световен доклад за корупцията 2013

Световен доклад за корупцията 2013 Файлове Световен доклад за корупцията 2013 резюмеСДК на тема "Образование" 2013Съобщение за медиите, доклад "Образование"...

Световен доклад за корупцията 2009

Световен доклад за корупцията 2009 Файлове   Световен доклад за корупцията Световен доклад за корупцията в частния сектор.Световният доклад за...

Световен доклад за корупцията 2008

Световен доклад за корупцията 2008 Файлове Световен доклад за корупцията 2008 Световен доклад за корупцията Корупцията в сектора на водоснабдяването...

Световен доклад за корупцията 2007

Световен доклад за корупцията 2007 Файлове Световен доклад за корупцията 2007 Световен доклад за корупцията Корупцията подрива основите на правосъдието в...