Transparency

Световен доклад за корупцията 2008

Корупцията в сектора на водоснабдяването е основна причина и катализатор на световна криза в този сектор, която заплашва милиарди човешки животи и влошава състоянието на околната среда, показват данни от Световния доклад за корупцията за 2008 година “Корупция в сектора водоснабдяване” (Global Corruption Report), представен от Transparency International.

“Водата е ресурс, който няма заместител. Тя е жизнено важна за нашето здраве, хранителна промишленост, енергетика и екосистема. Корупцията се отразява пагубно върху управлението на водните ресурси и тяхната употреба във всички тези сектори”, смята Югет Лабел, председател на Transparency International.

Публикуваният доклад е първи по рода си и е посветен на влиянието на размера на корупцията в различни сегменти от сектора водоснабдяване. В него са набелязани широк кръг от проблеми – от дребни подкупи при водоснабдяването до корупция в големите обществени поръчки за напояване и производство на електричество от водно-електрическите централи, от прикриване на промишлени замърсители до злоупотреби при управлението на водните ресурси.

https://www.transparency.org/en/publications/global-corruption-report-2008-corruption-in-the-water-sector

Световен доклад за корупцията

Световната организация за превенция и противодействие на корупцията Transparency International оповестява своя годишен доклад за корупцията. Докладът е редовно изследване,...

Световен доклад за корупцията 2015-2016

Световен доклад за корупцията 2015-2016 Файлове   Световен доклад за корупцията СВЕТОВЕН ДОКЛАД ЗА КОРУПЦИЯТА: СПОРТСпортът представлява глобално явление, ангажиращо...

Световен доклад за корупцията 2013

Световен доклад за корупцията 2013 Файлове Световен доклад за корупцията 2013 резюмеСДК на тема "Образование" 2013Съобщение за медиите, доклад "Образование"...

Световен доклад за корупцията 2009

Световен доклад за корупцията 2009 Файлове   Световен доклад за корупцията Световен доклад за корупцията в частния сектор.Световният доклад за...

Световен доклад за корупцията 2008

Световен доклад за корупцията 2008 Файлове Световен доклад за корупцията 2008 Световен доклад за корупцията Корупцията в сектора на водоснабдяването...

Световен доклад за корупцията 2007

Световен доклад за корупцията 2007 Файлове Световен доклад за корупцията 2007 Световен доклад за корупцията Корупцията подрива основите на правосъдието в...