Transparency

Танжу Ахмед спечели първа награда в конкурс за есе свързан с темата интегритет в бизнеса

Танжу Ахмед, студент в програма „Международен бизнес и мениджмънт” във Висшето училище по мениджмънт (ВУМ) гр. Варна спечели първа награда в конкурса за есе на тема: Бизнес интегритет и предизвикателствата на новото време в национален и международен контекст.

Конкурса за есе е част от инициативата Интегритет в бизнеса, която цели да установи по-добро разбиране за необходимостта от въвеждането на инструменти за бизнес интегритет в България.

Можете да прочетете есето му тук: Business Integrity and the challenges of the new age in a national and international context