Transparency

Страните от Европейския съюз са известни с това, че са богати, стабилни и демократични. Ясният им имидж обаче се омаловажава от въпроси, вариращи от

Страните от Европейския съюз са известни с това, че са богати, стабилни и демократични. Ясният им имидж обаче се омаловажава от въпроси, вариращи от социално-икономически различия и ерозия на върховенството на закона до проблеми с корупцията.

Световният корупционен барометър с данни за Европейския съюз 2021г. показва, че хората във всички 27 държави от ЕС са добре запознати с тези въпроси и искат техните лидери да действат с по-голяма почтеност.

Проведено е анкетно проучване с над 40 000 участници между октомври и декември 2020 г.

В данните за България участие са взели над 3000 респондента.

Какво показват данните за България?

Данните за България показват, че 19 % от хората, които са използвали обществени услуги през последните 12 месеца са платили подкуп, а 32% са използвали лични връзки. Процентът е най-висок в сектора на здравеопазването.

Освен това 91% от анкетираните смятат, че корупцията е проблем в България, а 48% смятат, че нивото на корупция се е увеличило през последните 12 месеца.

Средно за Европейския съюз 65% от хората се страхуват да подадат сигнал за корупция поради страх от отмъщение.

Създаването и приемането на националното законодателство за защита на лицата, подаващи сигнали или така наречените разобличители (Whisleblowers) е от съществено значение за разрешаването на този проблем. Директивата е приета още през 2019 г, а крайният срок за нейното въвеждане е до края на 2021 г. На практика българската държава все още не успява да предприеме действия по изработването на законодателство в тази насока. Именно тази защита би била един добре работещ механизъм, който да даде възможност на гражданите да подават сигнали и лицата да бъдат защитени, както на работното си място, така и спрямо бизнеса си.

79 % от анкетираните посочват, че нямат доверие на властите.

67% от хората смятат, че повечето или всички членове, участващи в изпълнителната власт са корумпирани, а  70% от анкетираните смятат, че правителството се управлява от интересите на големите компании.

Изпълнителната власт е на първо място по недоверие от страна на гражданите, а недоверието е функция от разбирането за корупция. Всички тези резултати са последствие от изключително неправилният начин на законодателен процес и изключването на гражданите от механизмите за взимане на решения, както и поради липсата на законодателна уредба за лобизма.

Над 1/3 от анкетираните посочват, че нямат доверие и на бизнеса и смятат, че той участва в корупционни схеми.

Неустановеност, неравноправни клаузи в договорите, липса на контрол от страна на съответните органи, държавната регулация, законовата рамка, в която големите корпорации действат и липса на контрол са основните проблеми, които пораждат корупционни действия и водят до недоверие от страна на гражданите.

България изостава и при въвеждането на няколко модерни инструмента за контрол над тези проблеми, каквито са управленски стандарти, които са въведени в големите корпорации по света и чрез тях успяват да управляват и корупционния риск и риска свързан с конфликта на интереси.

 

Световен барометър 2021

Страните от Европейския съюз са известни с това, че са богати, стабилни и демократични. Ясният им имидж обаче се омаловажава...

Световен барометър 2016

Настоящият доклад изследва начина, по който корупцията присъства в живота на хората. Резултатите от изследването на Transparency International са получени...

Световен барометър

Файлове   Световен барометър Изследването на Transparency International “Световен барометър за корупцията” се изработва на базата на пакет от въпроси, зададени в...

Световен барометър 2013

Най-голямото световно проучване на общественото мнение относно разпространението на корупцията показва, че 1 от всеки 4 човека са платили подкуп...

Световен барометър 2010

Световен барометър 2010 Файлове Презентация СБ 2010Изследването СБ 2010 Световен барометър Световният корупционен барометър е изследване на общественото мнение за...

Световен барометър 2009

Световен барометър 2009 Файлове Изследването СБ 2009 Световен барометър Световният корупционен барометър на Transparency International представлява глобално проучване на общественото...