Transparency

Световен барометър

Файлове

 

Изследването на Transparency International “Световен барометър за корупцията” се изработва на базата на пакет от въпроси, зададени в рамките на изследването на Gallup International “Гласът на народите”.

Резултатите от изследването предоставят важна информация за възприятието на гражданите за корупцията в различни области на обществения живот в техните собствени държави. Конкретните изводи ще помогнат да бъдат идентифицирани приоритетите в борбата с корупцията с оглед на бъдещи превантивни мерки.

В рамките на зададените въпроси, държавата, чиито граждани са респондентите, има умерено или силно влияние върху тяхното отношение към корупцията. Други фактори като пол, възраст, доходи, образование, професия и местожителство също имат значително влияние върху възприятието на гражданите за корупция, но никой от тях не е толкова определящ, както държавата на респондента.

Интересна е връзката между Световния барометър за корупцията и Индекса за възприятие на корупцията. Респондентите от държави с висока степен на разпространение на корупцията считат, че тя има значителен ефект върху различните сфери на живот и очакват нивото на корупцията в тяхната страна да се повиши през следващите три години.

Световен барометър 2021

Файлове GCB_2021  Световен барометър Страните от Европейския съюз са известни с това, че са богати, стабилни и демократични. Ясният им...

Световен барометър 2016

Световен барометър 2016Настоящият доклад изследва начина, по който корупцията присъства в живота на хората. Резултатите от изследването на Transparency International...

Световен барометър-New

Световен барометър Файлове Световен барометър Изследването на Transparency International “Световен барометър за корупцията” се изработва на базата на пакет от въпроси, зададени...

Световен барометър

Световен барометър Файлове   Световен барометър Изследването на Transparency International “Световен барометър за корупцията” се изработва на базата на пакет от въпроси,...

Световен барометър 2013

Световен барометър 2013Най-голямото световно проучване на общественото мнение относно разпространението на корупцията показва, че 1 от всеки 4 човека са...

Световен барометър 2010

Световен барометър 2010 Файлове GCB 2010 BG FINALGCB 2010 BG FINAL TI B Световен барометър Световният корупционен барометър е изследване...