Transparency

Свържи се с нас

Можете да се свържете с нас чрез формата за контакт по-долу. Асоциация „Прозрачност без граници“ гарантира спазването на конфеденциалност и защитата на лични данни. Всички полета са задължителни.

Насърчаваме Ви да изпращате Вашите сигнали, оплаквания, въпроси или наблюдения относно работата на Асоциация „Прозрачност без граници“. Повече подробности вижте в: Информация относно реда и процедурата за подаване и разглеждане на сигнали на Асоциация „Прозрачност без граници“

Aдрес:
E-mail: mbox@transparency.bg
Телефон: (02) 986 77 13, (02) 986 79 20
Факс: (02) 986 78 34