Transparency
Индекси
Индекс за възприятие на корупцията
Индекс на Местната система за почтеност
Световен барометър
Световен доклад за корупцията
Индекс за прозрачност на финансирането на предизборни кампании
Индекс за прозрачност на финансирането на политическите партии