Transparency

Индекс за прозрачност на финансирането на предизборни кампании 2007

Индекс за прозрачност на финансирането на предизборни кампании

Като продължение на усилията на Асоциация „Прозрачност без граници“ за повишаване прозрачността на финансирането на политическите партии в България, в периода 2005 – 2007 години екипът на организацията предприе поредица инициативи за наблюдение на финансирането на предизборните кампании за парламентарните избори (2005 г.), изборите за президент и вицепрезидент (2006 г.), местните избори (2007 г.) и изборите за представители в Европейския парламент (2007 г.).

Един от основните резултати от дейността на организацията бе изработването на Индекс за прозрачност на финансирането на предизборна кампания. Индексът представлява оценка със стойности от 0 до 10, където 0 означава пълна липса на прозрачност, а 10 отговаря на максимална степен на прозрачност.

Индексът за прозрачност на финансирането на предизборни кампании се калкулира въз основа на три основни компонента:

Обществени възприятия 

Първият компонент на индекса се основава на общественото възприятие за равнището на прозрачност при финансирането на предизборната кампания за даденият вид избори. Неговите стойности се формират чрез национално представително изследване на общественото мнение.

Отчетност 

Този компонент включва степента на спазване на законоустановената процедура за деклариране на финансовите средства, набирани и изразходвани за целите на предизборната кампания. Оценката на този компонент е направена въз основа на представените отчети пред Сметната палата.

Публичност 

Включва допълнителна информация относно готовността на кандидатите в съответния вид избори да предоставят достъп до финансовата документация, свързана с предизборната кампания.

Стойността на индекса за прозрачност на финансирането на предизборната кампания за Местни избори 2007 г. е 1,89 от 10. Стойности под 5 са сигнал за липса на трайно установен стандарт на прозрачност при финансиране на предизборни кампании.

Детайли относно проведените изследвания за формирането на индекса за местните избори през 2007 г. можете да видите в приложените файлове.

Резултатите от четирите издания на индекса послужиха за основа за разширяването на дейностите на организацията по наблюдение на изборния процес в следващите години. Повече информация относно инициативите на организацията по независимо гражданско наблюдение на изборите в България можете да намерите в секция „Теми“.

Индекс за прозрачност на финансирането на предизборни кампании

Световен доклад за корупцията

Световната организация за превенция и противодействие на корупцията Transparency International оповестява своя годишен доклад за корупцията. Докладът е редовно изследване,...

Индекс за прозрачност на финансирането на политическите партии

 Индекс за прозрачност на финансирането на политическите партии 2005 Файлове ИПФПП 2005 ИПФПП 2005 данни по градове Индекс за прозрачност...

Индекс за прозрачност на финансирането на предизборни кампании 2007

Индекс за прозрачност на финансирането на предизборни кампании 2007 Файлове ИПФПК 2007 МИ ИПФПК 2007 МИ данни по партии ИПФПК...

Индекс за прозрачност на финансирането на предизборни кампании

Индекс за прозрачност на финансирането на предизборни кампании Файлове ИПФПК 2007 МИИПФПК 2007 МИ данни по партииИПФПК 2007 МИ данни...

ИНДЕКС 2007 ЕП

ИНДЕКС 2007 ЕП Файлове ИПФПК 2007 ЕП Архив Индексът за прозрачност на финансирането на предизборната кампания за изборите на български...

ИНДЕКС 2006 ПИ

ИНДЕКС 2006 ПИ Файлове Бюджети за реклама ИПФПК 2006Изследване на общественото мнениеСъответствие с международните стандарти Индекс за прозрачност на финансирането...