Transparency

 Индекс за прозрачност на финансирането на политическите партии 2005

Индекс за прозрачност на финансирането на политическите партии

Индексът за прозрачност при финансирането на политическите партии в България е изработен като част от дейностите по проект „Повишаване степента на прозрачност при финансиране на политическите партии в България“ (2004 – 2005). В рамките на инициативата бяха реализирани две издания на индекса.

Индексът за прозрачност при финансирането на политическите партии представлява оценка по скалата от 0 – липса на прозрачност, до 10 – максимална прозрачност. Индексът се калкулира въз основа на два основни компонента:

Обективна оценка – сформирана на базата на обективната картина, установена и разпространявана периодично в докладите на Сметната палата за изправността на отчетите, предоставени от политическите партии за получените и изразходвани от тях средства.

Субективна оценка – обхващата обобщената информация от проучванията за възприемане и оценка за степента на прозрачност и гаранциите за отчетност във финансирането на политическите партии. Тук водещо място имат резултатите от проучванията на четири групи – представители на политическите партии, бизнес сектора, неправителствените организации и медиите.

Изследването бе проведено през месец октомври 2005 г. в градовете София, Русе, Разград, Стара Загора, Ямбол, Севлиево и Асеновград. Чрез въпросник за индивидуално полу-стандартизирано интервю бяха анкетирани 253 души, представители на четирите избрани групи.

Общата стойност на Индекса за 2005 г. е 2,66 при стойности на обективната оценка 3,08 и на субективната оценка 2,24.

Данните от изследването послужиха като основа за последващите инициативи на организацията по наблюдение на дейността на политическите партии и избори, осъществяване на застъпнически кампаниии за повишаване на прозрачността в изборния процес и предложения (в това число за законодателни промени) за въвеждане на механизми за прозрачност в тази сфера в съответствие с най-добрите европейски и световни практики.

Повече детайли за изследването вижте в приложените файлове.

Индекс за прозрачност на финансирането на политическите партии

Световен доклад за корупцията

Световната организация за превенция и противодействие на корупцията Transparency International оповестява своя годишен доклад за корупцията. Докладът е редовно изследване,...

Индекс за прозрачност на финансирането на политическите партии

 Индекс за прозрачност на финансирането на политическите партии 2005 Файлове ИПФПП 2005 ИПФПП 2005 данни по градове Индекс за прозрачност...

Индекс за прозрачност на финансирането на предизборни кампании 2007

Индекс за прозрачност на финансирането на предизборни кампании 2007 Файлове ИПФПК 2007 МИ ИПФПК 2007 МИ данни по партии ИПФПК...

Индекс за прозрачност на финансирането на предизборни кампании

Индекс за прозрачност на финансирането на предизборни кампании Файлове ИПФПК 2007 МИИПФПК 2007 МИ данни по партииИПФПК 2007 МИ данни...

ИНДЕКС 2007 ЕП

ИНДЕКС 2007 ЕП Файлове ИПФПК 2007 ЕП Архив Индексът за прозрачност на финансирането на предизборната кампания за изборите на български...

ИНДЕКС 2006 ПИ

ИНДЕКС 2006 ПИ Файлове Бюджети за реклама ИПФПК 2006Изследване на общественото мнениеСъответствие с международните стандарти Индекс за прозрачност на финансирането...