Transparency

 Индекс за прозрачност на финансирането на политическите партии 2004

Файлове

Индекс за прозрачност на финансирането на политическите партии 2004

Съгласно методологията за формирането на Индекса за прозрачност на финансирането на политическите партии, общата стойност е калкулирана въз основа на два компонента: обективен (включващ оценка на официално достъпни данни) и субективен (основаващ се на проучване на обществените нагласи).

За изданието на индекса през 2004 година изследването бе проведено в периода октомври – декември 2004 г. Чрез въпросник за индивидуално полу-стандартизирано интервю бяха анкетирани 220 души, представители на четирите избрани групи – представители на политическите партии, бизнес сектора, неправителствени организации и журналисти. Изследването обваща обществените нагласи в седем града – Добрич, Благоевград, Монтана, Плевен, Сливен, Смолян и София.

Общата стойност на Индекса за 2004 г. е 2,25 при стойности на обективната оценка 1,98 и на субективната оценка 2,53.

Повече детайли за изследването можете да видите в приложения анализ.

Индекс за прозрачност на финансирането на политическите партии 2004

ИПФПП 2004

 Индекс за прозрачност на финансирането на политическите партии 2004 Файлове ИПФПП 2004 Индекс за прозрачност на финансирането на политическите партии...

Index for transparent political parties financing

Index for transparent political parties financing Файлове ИПФПП 2005ИПФПП 2005 данни по градове Archive ITPPF 2005 ITPPF 2004 The Index...