Transparency

Световен барометър 2007

В сравнителен план данните от изследването определят политическите партии като институциите, които са най-засегнати от корупцията (стойността на този показател е 4). Проблемът с корупцията при политическите структури доминира в страните с висок и среден доход на глава от населението. Това са държавите от Западна Европа, Северна и Латинска Америка. След политическите партии, глобалната картина на изследването определя водещо място на проблемите с корупцията в парламентите (3,6), полицията (3,6), бизнеса (3,5) и съдебната система (3,4). Полицията е най-силно корумпираната институция в Русия, Молдова, Украйна, африканските страни, голяма част от държавите в Югоизточна Европа и Азиатско-тихоокеанския регион.

България е включена за пети път в изследването на Transparency International. През 2003 година първо място в Световният корупционен барометър за 2007 година е създаден на базата на глобално проучване на общественото мнение, включващо 63 199 анкетирани лица в 60 страни с нисък, среден и висок общ доход на глава от населението.

Изследването е осъществено от Gallup International в периода юни- септември 2007 година. Въз основа на получените данни Transparency International е изработила индекс със стойностите на Барометъра, които варират от 1 – сектори и институции без корупция, до 5 – изключително корумпирани сектори и институции. барометър заема корупцията сред политическите партии. През 2004 и 2005 година най-висок е индексът на корупция при митниците със стойност 4,5, а през 2006 – съдебната система(4,4). През 2007 година най-високи стойности в изследването за България заема корупцията при политическите партии и съдебната система (индекс 4,3).

Световен барометър 2021

Страните от Европейския съюз са известни с това, че са богати, стабилни и демократични. Ясният им имидж обаче се омаловажава...

Световен барометър 2016

Настоящият доклад изследва начина, по който корупцията присъства в живота на хората. Резултатите от изследването на Transparency International са получени...

Световен барометър

Файлове   Световен барометър Изследването на Transparency International “Световен барометър за корупцията” се изработва на базата на пакет от въпроси, зададени в...

Световен барометър 2013

Най-голямото световно проучване на общественото мнение относно разпространението на корупцията показва, че 1 от всеки 4 човека са платили подкуп...

Световен барометър 2010

Световен барометър 2010 Файлове Презентация СБ 2010Изследването СБ 2010 Световен барометър Световният корупционен барометър е изследване на общественото мнение за...

Световен барометър 2009

Световен барометър 2009 Файлове Изследването СБ 2009 Световен барометър Световният корупционен барометър на Transparency International представлява глобално проучване на общественото...