Transparency

Настоящият доклад изследва начина, по който корупцията присъства в живота на хората. Резултатите от изследването на Transparency International са получени с помощта на отговорите на 60 000 респонденти от 42 държави в Европа и Централна Азия, което насочва вниманието върху техния пряк сблъсък с корупционни действия и описва техните оценки относно разпространението на корупцията в основните институции в техните страни.

Настоящият доклад изследва начина, по който корупцията присъства в живота на хората. Резултатите от изследването на Transparency International са получени с помощта на отговорите на 60 000 респонденти от 42 държави в Европа и Централна Азия, което насочва вниманието върху техния пряк сблъсък с корупционни действия и описва техните оценки относно разпространението на корупцията в основните институции в техните страни. В този смисъл, изследването Световен корупционен барометър също предлага гледна точка към това доколко хората са склонни и имат желание да предприемат действия срещу това явление.

Резултатите показват, че мнозинството от гражданите считат, че техните правителства не правят достатъчно за противодействие на корупцията в политиката. Над една четвърт от хората считат, че политиците, правителствените служители и високопоставените служители в сферата на бизнеса са изключително корумпирани. Почти трима на всеки пет граждани са убедени, че богатството е свързано и с твърде силно влияние върху управленските решения.

Световният корупционен барометър – 2016 е най-голямото и изчерпателно изследване по рода си и дава възможност за сравнителен преглед на резултатите за целия изследван регион, но същевременно и позволява за съпоставка на нагласите и опита в сферата на корупцията на гражданите на страните-членки на Европейския съюз, на страните-кандидатки за членство и на държавите от Общността на независимите държави (ОНД). В някои аспекти като плащането на подкупи например има съществени различия между тези три региона, като страните от ОНД страдат от най-високи нива на плащане на подкупи. В други аспекти са налице изненадващи сходства – например френските граждани в същата степен както и гражданите на Руската федерация споделят убеждението, че техните правителства не правят достатъчно за предотвратяване на корупцията.

Световен барометър 2021

Страните от Европейския съюз са известни с това, че са богати, стабилни и демократични. Ясният им имидж обаче се омаловажава...

Световен барометър 2016

Настоящият доклад изследва начина, по който корупцията присъства в живота на хората. Резултатите от изследването на Transparency International са получени...

Световен барометър

Файлове   Световен барометър Изследването на Transparency International “Световен барометър за корупцията” се изработва на базата на пакет от въпроси, зададени в...

Световен барометър 2013

Най-голямото световно проучване на общественото мнение относно разпространението на корупцията показва, че 1 от всеки 4 човека са платили подкуп...

Световен барометър 2010

Световен барометър 2010 Файлове Презентация СБ 2010Изследването СБ 2010 Световен барометър Световният корупционен барометър е изследване на общественото мнение за...

Световен барометър 2009

Световен барометър 2009 Файлове Изследването СБ 2009 Световен барометър Световният корупционен барометър на Transparency International представлява глобално проучване на общественото...