Transparency

Световен барометър 2010

Световният корупционен барометър е изследване на общественото мнение за корупцията и подкупите, което през 2010 година обхваща 86 страни и 91,500 респонденти. Изследването е направено от повече от 50 национални  представителства международната социологическа агенция BBSS Gallup International и от други национални социологически агенции по поръчка на Transparency International.

Въз основа на получените данни Transparency International съставя индекс със стойностите на Барометъра, които варират от 1 – показател за сектори и институции без корупция, до  5 – за изключително корумпирани сектори и институции. Изследването е извършено в периода 1 юли – 26 септември 2010 година.

 

Световен барометър 2021

Страните от Европейския съюз са известни с това, че са богати, стабилни и демократични. Ясният им имидж обаче се омаловажава...

Световен барометър 2016

Настоящият доклад изследва начина, по който корупцията присъства в живота на хората. Резултатите от изследването на Transparency International са получени...

Световен барометър

Файлове   Световен барометър Изследването на Transparency International “Световен барометър за корупцията” се изработва на базата на пакет от въпроси, зададени в...

Световен барометър 2013

Най-голямото световно проучване на общественото мнение относно разпространението на корупцията показва, че 1 от всеки 4 човека са платили подкуп...

Световен барометър 2010

Световен барометър 2010 Файлове Презентация СБ 2010Изследването СБ 2010 Световен барометър Световният корупционен барометър е изследване на общественото мнение за...

Световен барометър 2009

Световен барометър 2009 Файлове Изследването СБ 2009 Световен барометър Световният корупционен барометър на Transparency International представлява глобално проучване на общественото...