Transparency

Световен доклад за корупцията 2013

Световният доклад за корупцията за 2013 година е посветен на корупцията в образованието.

Той е създаден от повече от 70 експерти, работещи в над 50 държави от целия свят.

Докладът подчертава, че секторът на образованието по целия свят е сериозно засегнат от корупция и че са необходими съвместните усилия на държавните институции, всички структури от системата на образованието и гражданското общество, за да се възпрепятства корупцията и да бъде формирано следващо поколение от граждани, които са непримирими с този проблем.

Докладът включва анализи и препоръки в пет раздела:

глобални тенденции при корупцията в образованието;

проучване на измеренията и обхвата на корупцията в училищното образование;

прозрачност и почтеност във висшето образование;

иновативни подходи за справяне с корупцията в образованието;

ролята на образованието при укрепване на личния и професионалния интегритет.

Пълният текст на доклада, резюме с основните препоръки за мерки срещу корупцията в основните сектори на образованието и пълният текст на прес-съобщението на Transparency International можете да изтеглите от файловете, във страницата или на:

https://www.transparency.org/en/publications/global-corruption-report-education

Световен доклад за корупцията

Световната организация за превенция и противодействие на корупцията Transparency International оповестява своя годишен доклад за корупцията. Докладът е редовно изследване,...

Световен доклад за корупцията 2015-2016

Световен доклад за корупцията 2015-2016 Файлове   Световен доклад за корупцията СВЕТОВЕН ДОКЛАД ЗА КОРУПЦИЯТА: СПОРТСпортът представлява глобално явление, ангажиращо...

Световен доклад за корупцията 2013

Световен доклад за корупцията 2013 Файлове Световен доклад за корупцията 2013 резюмеСДК на тема "Образование" 2013Съобщение за медиите, доклад "Образование"...

Световен доклад за корупцията 2009

Световен доклад за корупцията 2009 Файлове   Световен доклад за корупцията Световен доклад за корупцията в частния сектор.Световният доклад за...

Световен доклад за корупцията 2008

Световен доклад за корупцията 2008 Файлове Световен доклад за корупцията 2008 Световен доклад за корупцията Корупцията в сектора на водоснабдяването...

Световен доклад за корупцията 2007

Световен доклад за корупцията 2007 Файлове Световен доклад за корупцията 2007 Световен доклад за корупцията Корупцията подрива основите на правосъдието в...