Transparency

Световен доклад за корупцията 2006

Всяка година в световен мащаб се изразходват над 3 трилиона щ.д. за здравеопазване, повечето  от които се набавят от данъкоплатците. Тези огромни финансови потоци представляват примамлива цел за злоупотреби, тъй като възможните печалби са големи.

Същевременно ресурсите са безценни, защото парите загубени при корупция, могат да бъдат вложени в закупуването на лекарства, болнично оборудване или наемането на медицински персонал, който обикновено не достига.

Повече подробности може да прочетете във файла, който се намира по-долу на страницата или на сайта на Transparency International: https://www.transparency.org/en/publications/global-corruption-report-2006-corruption-and-health

Световен доклад за корупцията

Световната организация за превенция и противодействие на корупцията Transparency International оповестява своя годишен доклад за корупцията. Докладът е редовно изследване,...

Световен доклад за корупцията 2015-2016

Световен доклад за корупцията 2015-2016 Файлове   Световен доклад за корупцията СВЕТОВЕН ДОКЛАД ЗА КОРУПЦИЯТА: СПОРТСпортът представлява глобално явление, ангажиращо...

Световен доклад за корупцията 2013

Световен доклад за корупцията 2013 Файлове Световен доклад за корупцията 2013 резюмеСДК на тема "Образование" 2013Съобщение за медиите, доклад "Образование"...

Световен доклад за корупцията 2009

Световен доклад за корупцията 2009 Файлове   Световен доклад за корупцията Световен доклад за корупцията в частния сектор.Световният доклад за...

Световен доклад за корупцията 2008

Световен доклад за корупцията 2008 Файлове Световен доклад за корупцията 2008 Световен доклад за корупцията Корупцията в сектора на водоснабдяването...

Световен доклад за корупцията 2007

Световен доклад за корупцията 2007 Файлове Световен доклад за корупцията 2007 Световен доклад за корупцията Корупцията подрива основите на правосъдието в...