Transparency

Световен доклад за корупцията 2015-2016

Файлове

 

СВЕТОВЕН ДОКЛАД ЗА КОРУПЦИЯТА: СПОРТ

Спортът представлява глобално явление, ангажиращо милиони хора и генериращо годишни приходи от повече от 145 млрд. щатски долара. Проблемите в управлението на спортните организации, уговарянето на мачове и постановката на големи спортни събития са стимулирали дейност на много фронтове. Опитите за преустановяване на корупционните практики в сферата на спорта, обаче, все още се намират на много ранен стадий на развитие.
Глобалният доклад за корупцията /ГДК/ в областта на спорта е най-всеобхватният анализ на корупцията в спорта до момента. Той е съставен от повече от 60 статии от водещи експерти в сферата на корупцията и спорта, от спортните организации, правителства, многодържавни институции, спонсори, атлети, поддръжници, академични среди и от широкото антикорупционно движение.
ГДК предоставя съществен анализ на разбирането за корупционните рискове в спорта, фокусирайки се върху управлението на спорта, спорта като вид бизнес, планирането на големи спортни форуми и уреждането на срещи. Той осветлява значителната по обем работа, която вече е извършена, и представя нови подходи към укрепване на почтеността в спорта. В допълнение към оценяването на прозрачността и отчетността, ГДК дава приоритет на участието, от спонсори към атлети и към поддръжници – съществен елемент за възстановяване на доверието в спорта.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL (TI) e глобална организация на гражданското общество, водеща борба срещу корупцията. Посредством повече от 100 национални представителства из целия свят и международния секретариат в Берлин, TI подчертава усещането за пагубните ефекти от корупцията и работи съвместно с партньори в правителствата, бизнеса и гражданското общество за развитие и прилагане на ефективни мерки за справянето с проблема.

Повече подробности относно доклада може да прочетете на сайта на Transparency International:

https://www.transparency.org/en/publications/global-corruption-report-sport

Световен доклад за корупцията

Световната организация за превенция и противодействие на корупцията Transparency International оповестява своя годишен доклад за корупцията. Докладът е редовно изследване,...

Световен доклад за корупцията 2015-2016

Световен доклад за корупцията 2015-2016 Файлове   Световен доклад за корупцията СВЕТОВЕН ДОКЛАД ЗА КОРУПЦИЯТА: СПОРТСпортът представлява глобално явление, ангажиращо...

Световен доклад за корупцията 2013

Световен доклад за корупцията 2013 Файлове Световен доклад за корупцията 2013 резюмеСДК на тема "Образование" 2013Съобщение за медиите, доклад "Образование"...

Световен доклад за корупцията 2009

Световен доклад за корупцията 2009 Файлове   Световен доклад за корупцията Световен доклад за корупцията в частния сектор.Световният доклад за...

Световен доклад за корупцията 2008

Световен доклад за корупцията 2008 Файлове Световен доклад за корупцията 2008 Световен доклад за корупцията Корупцията в сектора на водоснабдяването...

Световен доклад за корупцията 2007

Световен доклад за корупцията 2007 Файлове Световен доклад за корупцията 2007 Световен доклад за корупцията Корупцията подрива основите на правосъдието в...