Transparency

Ценностите, които Бизнес интегрити клубът предлага на своите членове, са стъпката, нужна на България по пътя към членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Това стана ясно след серията от работни срещи, които изпълнителният директор на Асоциация „Прозрачност без граници” Калин Славов проведе с представители на Секретариата на ОИСР.

Първият от разговорите беше през юни по време на посещението в България на екип от влиятелната международна организация на 38-те най-развити страни в света. Основна тема на дискусията бе прилагането на положителни практики за добро управление в бизнеса в страната.

В разговора бе представен и учреденият от Асоциация „Прозрачност без граници” Бизнес интегрити клуб. В него членуват организации, чиято цел е подобряване процесите на управление, които да доведат до конкурентни предимства. Основните усилия на членовете на клуба са насочени към насърчаване на предприятията доброволно да спазват и прилагат насоки и механизми за отговорно бизнес поведение.

Присъединяването към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие е сред основните цели на външната политика на Република България. Затова и темата за интегритет в бизнеса е особено актуална в контекста на необходимостта от укрепване на капацитета на компаниите в България и изграждането на доверие както сред служителите и мениджърите, така и сред клиентите и партньорите.

Членството в ОИСР потвърждава прилагането на най-високите стандарти и най-добрите практики в областта на публичното и корпоративното управление, което ще даде допълнителна сигурност за бизнеса и инвеститорите в България. Затова стандартите за бизнес интегритет са отличен инструмент и възможност за диалог, обмен на добри практики и предложения за решения на общи проблеми едновременно с всички участници от бизнеса и институциите в България, а също така и в регионален аспект за Югоизточна Европа.

Присъединяването ни към ОИСР е не само допълнително признание за стабилността, потенциала и привлекателността на нашата икономика за инвеститорите, но ще бъде и гарант за постоянния ангажимент на България към изработването и прилагането на политики за социално и икономическо благополучие. Присъствието ни сред най-развитите държави ще е гаранция за прилагането на най-високите стандарти и най-добрите практики в областта на публичното и корпоративното управление, за прилагането на които вече работят членовете на Бизнес интегрити клубът.

Това е пътят за повишаване на инвестиционния рейтинг и икономическата видимост на България. А в резултат – и ускорен икономически растеж, ръст в привличането на чуждестранните инвестиции и повишаване на производителността на икономиката.