Transparency

На 6 юни 2022, членовете на Бизнес интегрити клуба участваха в онлайн среща с представители на TI-United Kingdom и TI-Romania за възможните инструменти как компаниите могат да възприемат прозрачни стандарти, за да намалят риска от корупция, като същевременно изграждат потребителско и обществено доверие в своята работа. Представителите на TI-United Kingdom представиха задълбочено проучване, което помага на компаниите да запълнят празнините във вътрешните правила и процедури, които компаниите биха могли да имат.

На въпрос как една компания може да публикува повече информация за своята организационна структура, лекторите признаха, че въпросът за прозрачността на организационната структура се разглежда много различно в различните региони и организации с различен размер. Ключов извод беше, че след като има зададени въпроси, компаниите започват да мислят по различен начин за това как са структурирани.

Колегите споделиха, че бизнеса трябва публично да демонстрира ангажимент на най-високо ниво за борба с корупцията, което включва ръководството и борда на директорите, както и доказателство, че изпълнителният директор на компанията носи отговорност за антикорупционната програма и програмата за борба с подкупите на компанията, както и че насърчава инструментите за защита на служителите, които подават сигнали за нарушения, дори когато това може да доведе до загубата на бизнеса.

Надлежната проверка е най-ефективна, когато компанията разполага с антикорупционна програма част от която е due diligence. Като част от антикорупционната програма компанията трябва да установи основани на риска политики и процедури за надлежна проверка или да почерпи страничен опит, за да подобри процеса.

Ефективната надлежна проверка изисква отговорностите и възможностите за подаване на сигнали да бъдат ясно разпределени, при добра комуникация и координация, които са вградени в процеса на надлежната проверка от самото начало. Едно лице, трябва да бъде назначено в рамките на надлежната проверка, като това понякога може да изисква подкрепа от екипа или от вътрешни и външни експерти за борба с корупцията.

Г-н Виктор Алистар от TI-Romania представи ръководство, което са изготвили за румънските компании, което включва теми като: анализ на стойностите и приоритетите, включени в изградената или отсъстваща инфраструктура на румънския бизнес, наличието или липсата на практики в организационната структура на бизнес организациите, специфичната законодателна рамка, която може да се прилага на национално ниво, както и решения и препоръки от Transparency International Румъния.

В края на срещата участниците се обединиха около идеята, че бизнес интегритета трябва да бъде не просто част от визията на компанията, а да бъде създадена и поддържана култура, системи и инструменти за интегритет, които да бъдат във всяко ниво на компанията, както и възможността служителите да прилагат и да се асоциират с тези инструменти.