Transparency

Купуването на гласове има неблагоприятни конотации и със сигурност е незаконно на политическата сцена. Корпоративното лошо поведение и неговото въздействие върху обществото подкопават основата на модел, което е достатъчна причина за неговото предотвратяване.

„Наблюдава се една умора, както от участниците в политическите партии, така и в бизнеса. Да не забравяме, че говорим за бизнес, който работи на български терен и една част от него е някъде в „сивия“ сектор.  Този бизнес разполага и с черните каси, и с възможността да контролира работниците си. Това определено е бизнес, който не може да се впише в съвременния начин на работа в тези сектори, с добро управление, с бизнес интегритет, с вътрешни процедури, които не позволяват този тип въздействие и върху политици и върху избиратели. Ресурсите за тези избори са силно фрагментирани и бизнеса не знае къде да „инвестира“. Това сподели в предаването “Денят започва” изпълнителният директор на Асоциация “Прозрачност без граници”, Калин Славов.

За да се справим със сложните корупционни предизвикателства, бизнеса трябва да се съсредоточи върху разбиването на модела  и създаването на стратегическо съответствие, когато става въпрос за добро управление, бизнес интегритет и управление на корупционния риск.

Бизнеса трябва да започне да разпознава нуждата от това да може да осигури проверка и инструменти за предотвратяване на корпоративни нарушения, както и необходимостта от отделяне на време и ресурси за разработване и прилагане на стандарти за интегритет.

Служителите трябва да бъдат насърчавани да подават сигнали за нередности, ако са свидетели, върху тях е упражнен натиск  или имат съмнения за такива и да бъдат подкрепени от мениджърите или ръководителите да споделят своите оплаквания.

От друга страна ръководителите в българските компании трябва да бъдат редовно обучавани, за да откриват и да се справят с неприемливото поведение на другите, така че лошите нагласи да могат бързо да бъдат ограничени, преди да бъдат разпространени.

Цялото интервю с Калин Славов в предаването “Денят започва” може да гледате на страницата на БНТ.