Transparency

Проектът е деветмесечна инициатива на Асоциация „Прозрачност без граници”, която се осъществява от края на месец юни 2011 година с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”.

Основната цел на инициативата е да повиши почтеността в изборния процес, като мобилизира усилията на гражданското общество за упражняване на ефективен граждански контрол върху предстоящите избори в две основни насоки:

  • прозрачност и отчетност на финансирането на предизборните кампании;
  • почтеност и прозрачност на изборния процес в рамките на изборния ден;
  • превенция на практиките за купуване на избирателни гласове;

Инициативата се осъществява в три основни насоки на действие:

1) мобилизиране на капацитета на гражданското общество и на експертната общност за извършване на наблюдение, съобразено с новите разпоредби на изборното законодателство – извършване на социологически и правни изследвания и анализи, въз основа на които да бъде разработена методология за мониторинг на изборния процес;

2) провеждане на широка застъпническа кампания, включваща създаване на гражданска коалиция за мониторинг на изборния процес, провеждане на медийна кампания в подкрепа на прозрачността и почтеността на изборния процес, както и редовно предоставяне на информация относно резултатите от инициативата;

3) мониторинг на изборния процес, фокусиран върху два основни компонента: мониторинг на финансирането на предизборните кампании и мониторинг на изборния процес в рамките на изборния ден.

На 19 септември 2011 година Асоциация „Прозрачност без граници” инициира подписването на Договор за почтеност и прозрачност при финансирането и провежданетическия и изборния процес – 2011.