Transparency

На 28 ноември 2014 г. Асоциация „Прозрачност без граници” организира кръгла маса на тема„Европейски и национални перспективи в управлението на имущество отнето в полза на държавата”. Събитието е с начален час 10 часа и ще се състои в конферентна зала „София” на Гранд Хотел София.

В дискусията ще вземат участие председателят на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, членове на Междуведомствения съвет за управление на отнетото имущество, както и представители на Прокуратурата на Република България, Конституционния съд, Върховния касационен съд, апелативните и окръжните съдилища, народни представители, дипломати, неправителствения сектор и медиите.

Темата е провокирана от значимото място на управлението на отнетото в полза на държавата незаконно придобито имущество в процедурата по „гражданската конфискация” в България, както и поредица от дефицити, които се очертаха при анализа на тази дейност. По време на дискусията ще бъдат обсъдени съществуващите добри практики в други европейски държави, които могат да бъдат полезни в процеса на усъвършенстване на българския модел.

Събитието е част от втория основен етап на дейностите по проекта „Отнемане на незаконно имущество” – независим граждански мониторинг, който се провежда в периода май 2014 г. – януари 2015 г. Гражданското наблюдение включва анализ на дейността на институциите, имащи правомощия по процедурата за отнемане на незаконно имущество от гледна точка на прозрачността, отчетността и почтеността, както и наблюдение на конкретни дела по отнемане. Мониторингът се осъществява по единна методология в три държави-членки на Европейския съюз – България, Италия и Румъния.

В процеса на гражданското наблюдение на практиките по прилагане на новия Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество българският екип проведе редица срещи и интервюта с представители на институциите. Сериозни дефицити на процедурата в България се очертаха в етапа по управление както на обезпеченото, така и на вече отнетото имущество. Повече информация за резултатите от анализа на тази специфична дейност, както и предложения за преодоляване на очертаните дефицити можете да намерите в доклада изготвен от експертите на АПГ на интернет страницата на проекта www.confiscation.eu в секция “Мониторинг”.