Transparency

На 15.11.2022 г. Асоциация „Прозрачност без граници“ с любезното домакинство на Областна администрация Велико Търново, организира кръгла маса по проект „Индекс на местната система за почтеност  – устойчиво бизнес развитие на местно ниво“.

Чрез поредицата от регионални срещи екипът на Асоциация „Прозрачност без граници“ прави допълнителна оценка и проверка на получените в рамките на изследването междинни резултати за всеки от градовете-областни центрове, включени в изследването.

В събитието участваха представители на местните власти, медии, структури на гражданското общество и бизнес организации от общините – областни центрове: Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен.

На вниманието на участниците в кръглата маса бяха представени идеи и положителни примери за ефективно и почтено управление от „Индекса на местната система за почтеност“ в българските общини.

По време на дискусията участниците се обединиха около идеята за създаването на единен еталон относно визуализацията, структурирането и функционирането на сайтовете на общините, както и изработване на специфична част, която отразява многообразието на регионалното развитие. Бяха формулирани и предложения за създаване на национален фонд за подпомагане на инициативи и проекти за подпомагане на организации на гражданското общество.

Асоциация „Прозрачност без граници“ ще проследи изпълнението на предложените препоръки, а първите резултати ще бъдат отчетени в предстоящия Индекс на Местната система за почтеност, който ще бъде публикуван на 8 декември 2022г.