Transparency

Как гражданите реално да се включат във взимането на важни за общините решения? Защо не се случват обществените обсъждания, организирани от администрацията? Това са само част от въпросите, на които търсиха отговор участниците във финалните дискусии по проект „ЗА“ открито и прозрачно партньорско управление в област Шумен“, който се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд (ЕСФ) и Оперативна програма „Добро управление“.

В работните срещи се включиха представители на 11 общински администрации в област Шумен, Галина Минчева – председател на Управителния съвет на водещата организация по проекта – Сдружение „Демократично Сдружение Искам да знам“, Калин Славов – изпълнителен директор на Сдружение „Асоциация прозрачност без граници и  Иван Иванов доктор по политически науки. Модератор беше бившият омбудсман на община Шумен Иван Карталов.

През последните 6 месеца чрез анкетно проучване и гражданско наблюдение бяха изследвани съществуващи модели, прилагани от администрациите при обслужването на граждани с цел недопускане на злоупотреба със служебно положение, конфликт на интереси и корупция. След анализ на резултатите експертите на сдружението, сред които и Илко Божков предложиха 6 мерки, които да осигурят повече прозрачност в управлението с активното участие на местната власт и гражданите в област Шумен.

Две от тях са антикорупционни, 2 – срещу конфликта на интереси и 2 – за подобряване на административното обслужване.

Участниците в дискусиите се обединиха около решението пробно да бъде въведена една от предложените мерки – за въвличане на гражданите в процеса на управление. За целта администрациите трябва да изготвят процедура, по която жителите на съответната община сами могат да задават темите на обществените обсъждания.  Това, според Иван Карталов, ще „счупи“ погрешния модел на фиктивните обществени обсъждания, които се обявяват от общините по задължение и в които никой не взима участие. Той даде пример с казуса за „враните на Шумен“, за който по настояване на граждани е направено обществено обсъждане с голям отглас. Ефектът от мярката ще бъде наблюдаван до края на проекта през ноември 2023.

Сред предложените мерки бяха създаване на система за обмен на информация по дела, водени от или срещу общините. Така, според Иван Иванов, ще бъде създаден стандарт в юридическото обслужване на общините.

Сериозен дебат предизвика и предложението споровете на граждани с администрацията да се решават с помощта на административен посредник, вместо в съда. Според Иван Капралов това трябва да бъде областен омбудсман, но за избирането на такъв е нужна законодателна промяна.

Третата предложена мярка беше обяснена от Калин Славов, който е сред основните двигатели за приемането на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи сигнали за нарушения у нас. За да бъде осигурена качествена и непрекъсната услуга въпреки ограничения бюджет на общините с население под 10 хил. души, наблюдателите предлагат тези администрации да си споделят ресурс, за да изпълняват задълженията си по закона. Така един и същ човек може да се грижи за сигналите, подавани от жителите на 2 или 3 общини.

Четвъртата мярка предвижда определянето на служител в общината, който специално да обучава новопостъпилите  в добри практики срещу конфликта на интереси.

Експертите предлагат също всяка община да има електронна система, в която потребителите на административни услуги да дават оценка за обслужването. Така ще постъпва и информация за проучване на причините за недоволство и ще може да бъде изготвен рейтинг на административното проучване по общини.

Финалният доклад от работни консултации по Д2 от проекта “ЗА” Открито и прозрачно партньорско управление в област Шумен може да прочетете тук.