Transparency

Напредъкът на България по пътя към ОИСР беше обсъдено на форум, организиран от Министерството на икономиката и индустрията и Асоциация „Прозрачност без граници“

„Инвестициите в интегритет създават много по-голяма стойност, отколкото, ако харчите пари за подкупи“. С тези думи Франсоа Валериан, председател на Борда на директорите на Тransparency International, откри форума „Устойчиво развитие и бизнес интегритет“, организиран в София от Министерството на икономиката и индустрията и Асоциация „Прозрачност без граници“.

„Днес инвеститорите оценяват високо фирмите, които влагат средства и усилия в интегритет. Тези вложения носят по-добри приходи и намаляват разходите“, обясни Франсоа Валериан. Той беше категоричен, че държавите и правителствата също печелят, когато инвестират в интегритет – от намаляване на санкциите, от привличане на инвеститори, от по-висок рейтинг.

От дясно на ляво (Кунани Рахман, специалист по Бизнес интегритeт в Transparency International – Secretariat, Калин Славов, изпълнителен директор на Асоциация “Прозрачност без граници”, Франсоа Валериан, председател на Борда на директорите на Transparency International, Кремена Чобанова, Integrity Pacts Officer.

Напредъкът на България в процеса по присъединяване към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) беше сред основните от акцентите на форума.

Присъединяване на България към ОИСР е национален приоритет, който не се влияе от политическата динамика. Министерството на икономиката и индустрията е сред най-ангажираните институции в този процес. Това заяви заместник-министърът на икономиката и индустрията Николай Павлов по време на откриването на форума. Той акцентира върху важността на решението на България да се присъедини към ОИСР: „Това е решение за бъдещето, но и важно решение за настоящето, защото реформите, които трябва да направим, освен членство, ще ни осигурят и по-конкурентна икономика“.

Глобалният доклад на ОИСР за корпоративна устойчивост за 2024 беше представен в София от д-р Хендрик Бошхамър, икономически анализатор в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Какви са международните стандарти за бизнес интегритет и кои са добрите практики в контекста на глобалната рамка на Целите на ООН за устойчиво развитие и европейската нормативна рамка за отчетност на устойчивостта беше темата на първия панел от програмата.

Втората панелна дискусия се фокусира върху значението на новите изисквания и регулации за устойчивия инвестиционен и финансов климат. В нея се включиха национални и международни експерти, представители на бизнеса, финансовия сектор и академичната общност.

„Става въпрос за конкретни европейски регулации, които се трансформират в български закони”, обясни Калин Славов, изпълнителнителен директор на “Прозрачност без граници”.

 

(От дясно на ляво: г-жа Николина Гюрова – Маджева, началник на отдел в дирекция „Индустриални отношения и управление на държавното участие“, Министерство на икономиката и индустрията, г-жа Теодора Гергова, началник на отдел „Управление и преструктуриране на държавното участие“ в дирекция „Индустриални отношения и управление на държавното участие“, Министерство на икономиката и индустрията, доц. Марина Стефанова, Заместник декан „Устойчиво развитие, подкрепа и ангажиране“, Ръководител МП “Отговорно и устойчиво управление”,  Директор ESG Lab и ЕSG Academy, СУ „Св. Климент Охридски“, г-жа Даринка Георгиева, изпълнителен директор на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, г-жа Кунани Рахман, специалист Бизнес интегритет в Transparency International – Secretariat, г-н Хендрик Бошхамър, икономист в дирекция “Глобални отношения и сътрудничество”, ОИСР), г-жа Кремена Чобанова, Integrity Pacts Officer, Асоциация “Прозрачност без граници”) Според него правилата имат съвсем прагматични измерения и се отнасят освен към членството ни в ОИСР, но също и към ПВУ, и към споразумението ни с ЕК за текущия финансов период.

Ако не бъдат покрити тези критерии, българският бизнес ще загуби конкурентни предимства, ще се окаже изключен от възможност за партньорства с чужди компании, които ще отговарят на изискванията. Нещо повече: при неспазване на приетите критерии и непокриване на законовите норми банковият сектор няма да предоставя финансиране, предупреди Славов. Въвеждането на пактовете за интегритет трябва да стане с общи усилия: на бизнеса, правителството и на публичния сектор, категоричен е той.

“Бъдещето ни не започва от утре, то вече е дошло и ние не сме разбрали”, заяви изпълнителнителният директор на “Прозрачност без граници”.

 

(От дясно на ляво: г-жа Преслава Мънгова, Търговска банка Д, г-жа Калина Кисьова, Генерален Мениджър продуктово и бизнес развитие за Корпоративен и МСП сегмент, ОББ, адвокат Николай Войнов, съдружник в Пенков, Марков и съдружници, г-н Иван Даскалов, член на УС на Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България, г-жа Мила Ненова, изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции, г-н Калин Славов, изпълнителен директор на Асоциация “Прозрачност без граници” и г-жа Адриана ДелаКруз,(онлайн) анализатор “Политики” в ОИСР.)