Transparency

Годишната класация на „Индекс на местната система за почтеност“ за 2023 година беше представена на специална церемония в София.

Тази година тя не само отразява антикорупционния капацитет на ключови институции и сектори в България и общините – областни центрове, но и в голяма степен очертава основните тенденции в развитието на местната власт през изминалия мандат 2019-2023 г.

Събитието е част от проекта „Индекс на местната система за почтеност – устойчиво бизнес развитие“ на Асоциация „Прозрачност без граници“, финансиран от Фондация „Америка за България“.

Методиката на оценяване и резултатите от изследването представи изпълнителният директор на Асоциация „Прозрачност без граници“ Калин Славов. „Вече не е въпрос на добра воля да имаме добро управление. Това започва да става нормативно задължително“, подчерта той и обърна внимание на динамиката в класацията: кои общини са излезли от „червената“ зона, а кои и защо трайно са се настанили на дъното.

Анализ на резултатите, събирани през последната година от над 30 експерти на Асоциацията в цялата страна, направи политологът Ваня Нушева. Тя обърна внимание на добрите практики и дефицитите в изследваните институции и сектори.
Фокусът бе върху най-добре представилите се общини и техния положителен пример, като предпоставка за икономическото развитие на регионите. Представени бяха най-добрите практики и успехи в провеждането на политики за ефективност, прозрачност и отчетност на местно ниво.

Калин Славов връчи наградите на 7 от отличилите се общини. 

Енчо Енчев, замeстник-кмет на Русе, бе представителят на общината, която вече втора поредна година заема първото място в общата класация на областните центрове в „Индекса на местната система за почтеност“. Сред отличените добри практики община Русе заслужи своето място с първите стъпки, които направи, за установяване на механизми за прозрачни взаимоотношения с бизнеса и гражданските организации. За целта в общината вече работи обществен съвет по икономически въпроси.

Изградената политика за управление на администрацията и най-вече: съответствието между дефинирани цели и отчети за постигането им, донесоха на община Търговище наградата в тазгодишната класация. Наградата получи кметът д-р Дарин Димитров.

„Иновацията“, която отличи община Стара Загота тази година, е специализираният сайт Invest. Той осигурява прозрачност на условията за осъществяване на бизнес и за инвестиции на територията на общината, която беше представена от Делян Иванов – секретар.

Добрата практика, заради която бе отличена община Велико Търново, е: „Развитието и модернизацията на електронни услуги, като по този начин е осигурена свързаност с електронни системи за служебен обмен на информация“ и най-важното: публичност на резултатите от обществени обсъждания. Зам.-кметът Нейко Генчев подчерта каква голяма роля за тази награда има тясното сътрудничество на община Велико Търново с Асоциация „Прозрачност без граници“. Добрите практики, описани от експертите на Асоциацията, помогнали на администрацията във Велико Търново да подобри обслужването, да реконструира информацията за гражданите и да увеличи предлаганите услуги.

„Местната власт се утвърди като най-стабилната власт в България“, заяви кметът на Перник Станислав Владимиров. Той получи наградата за сайта, с който общината информира за развитието на индустриалната зона в Перник. Станислав Владимиров обясни какво е нужно на потенциалните инвеститори и какво прави прозрачен и ползотворен диалога с тях.

Кметът на Сливен Стефан Радев получи наградата за „Обратна връзка с гражданите и действия за подобряване на административното обслужване (за прилагане на Европейски модел за качество и за публичност на резултатите от анкети с граждани)“.

Наградата за община Ловеч бе „За приноса на администрацията за изграждане на система за защита на сигнализиращите за нередности на сигнализиращите; за прозрачност на взаимодействието между община и гражданско общество: прозрачност на съставите на обществените съвети, правилата и резултатите от тяхната работа“. Получи я секретарят на общината – г-жа Даниела Цанова.

Източник: OffNews