Transparency

Асоциация „Прозрачност без граници“ изразява своето недоумение от решението на Централната избирателна комисия за преброяване на разписките от машинното гласуване във всички секции, в които то се провежда на 14 ноември 2021 година. Това решение е неадекватно и създава редица рискове за изборния процес, които могат да компрометират допълнително изборните резултати.

Решенето въвежда втора, дублираща технология за отчитане на изборните резултати, която обезсмисля машинното гласуване и неговите основни позитиви. За въвеждането на тази технология са платени над 76 милиона лева само през последните три години.

Решението за преброяване на всички разписки в 100% от избирателните секции с машинно гласуване представлява дописване на Изборния кодекс, което е нарушение на принципите на административното право.

Изборният кодекс е предвидил ясно случаите, в които е задължително да бъдат преброени разписките от гласуването с машина  – когато машината е блокирала или повредена.

България е една от малкото държави в света, в които машинното гласуване завършва с отпечатване на разписка, за да се увери избирателят, че неговият вот е отчетен.

За да се провери дали софтуерът на машините отчита коректно резултатите от гласуването, е необходимо да бъдат извършени действия по проверка на софтуера, а физическата проверка на разписките да се прилага като допълнителен инструмент за контрол.

ЦИК следва да фокусира своите действия върху проверка на правилното функциониране на софтуера, вместо да задължава комисиите в цялата страна да извършват проверка на хартиени разпечатки.

Хартиените разпечатки не разполагат със същата степен на защита като хартиените бюлетини и за тях не са предвидени същите условия за съхранение, както при хартиените бюлетини.

Текстовете за преброяването на разписките са механично копирани от раздела, който се отнася до броене на разписките от повредени/блокирали машини.  Създадени са предпоставки за объркване на членовете на комисиите и за подписване на протоколи, съдържащи различни данни, с всички произтичащи от това рискове.

Ръчното броене на разписките и съставянето на няколко броя протоколи неминуемо ще доведе до объркване, грешки и поправки в протоколите и ще затормози целия процес по приключване на изборния ден и отчитане на резултатите. В секциите с по една машина СИК ще трябва да попълнят на ръка 4 протокола и да прикрепят към тях 2 машинни протокола; в секциите с 2 машини СИК ще трябва да попълнят на ръка 6 протокола и да прикрепят съответните машинни протоколи.

От гледна точка на администрирането на изборния процес решението ще доведе до натоварване на членовете на избирателните комисии на всеки един от следните етапи: (1) при преброяването на разписките; (2) при съставянето на няколко вида протоколи; (3) при копирането на тези протоколи; (4) при предаването на изборните книжа в РИК; (5) при обявяването на изборните резултати от ЦИК и подготовката за втори тур на президентските избори и при изпращането на машините за гласуване в чужбина.

Призоваваме ЦИК да се придържа към закона и да прояви отговорност при неговото разрешаване. Изборният процес в страната е достатъчно натоварен с негативни оценки и с обществено недоверие, за да бъде компрометиран с необосновани, нелогични и незаконосъобразни действия на институцията, която има основна ръководна роля в този процес. При определяне на методическите указания ЦИК следва да се съобрази с възможностите на членовете на комисиите да се справят с поставените изисквания.

Призоваваме ЦИК да ревизира своето решение, като при извършването на проверка на машинното гласуване се ръководи от утвърдени методи за контрол – проверка за софтуера на машините и определяне на научно обоснована извадка от секции, в които да се извърши преброяване на разписките от машинния вот. Призоваваме ЦИК да не създава предпоставки за възникване на вътрешни противоречия между официалните документи, отразяващи резултатите от изборния процес.

Ще откриете текста на позицията, която Асоциация “Прозрачност без граници” изпрати тук.