Transparency

Корупцията отдавна е системен проблем в България и това си личи много ясно в последните 10 години. Това каза в студиото на Euronews Bulgaria Калин Славов от „Прозрачност без граници“. “Резултатите за България бяха малко по-добри в периода на присъединяването ни към ЕС, нивата на корупция пряко колерират с нивата на икономическа активност, и през този период се забелязваше и една мобилизираност, както от страна на обществото, така и от страна на политиците, които се стремяха да мислят, че навлизат в зона с правила”.

Вчера стана ясно, че България е на предпоследно място в Европейския съюз в индекса за възприятие на корупция за 2022 г. на международната организация „Прозрачност без граници“. Страната ни заема 72-а позиция.

Методологията на изследването съдържа в себе си 12 независими организации с глобален мащаб, които правят своите икономически, политически и социални и подробни разрези, в която се включва и аналитична част, на базата на които Transparency International изважда ракурсите, които са пряко свързани с корупцията.

Какво е отражението от резултатите в тази класация върху чуждестранните инвестиции и върху бизнеса?

“Да, интересуват се чуждестранните инвеститори от резултатите. Конкретни бизнеси се интересуват от конкретна ситуация, в конкретна страна, какви са основните предизвикателства, в коя сфера, в какво се изразяват, как биха могли да бъдат избегнати”.

По-общата рамка на определението за корупция е деформираното управление, като то може да се определи като нерегламентирани лобистки практики, като непотизъм, като клиентализъм, което наблюдаваме в партиите, конфликт на интереси, злоупотреба с власт”.

Цялото интервю с изпълнителния директор на Асоциация “Прозрачност без граници” може да гледате в страницата на Euronews Bulgaria.