Transparency

Като част от Whistleblowing International Network (WIN), „Асоциация Прозрачност без граници“ подкрепя и призовава кенийските власти да предприемат спешни и подходящи мерки, които да защитят Соломон Нгоге и семейството му като лице, което има право да получи защита, подаващо сигнали за нарушения.

Нгоге е инженер, специалист  в областта на възобновяемата енергия, който е работил за базираната в Кения компания, Solar World Ltd. Докато работи със Solar World, Нгоге открива практики за манипулиране на оферти в „Кенийския национален съвет за напояване“, правителствена агенция, която е от решаващо значение за селскостопанското развитие и адаптиране към изменението на климата, както и големи нередности в проект, финансиран от Обединеното кралство и изпълняван от УНИЦЕФ, насочен към рехабилитация на родилни зали.

Соломон Нгоге разкрива актове на корупция и злоупотреби, който включват бившия му работодател. Тези нарушения са в ущърб на обществения интерес и гражданите на Кения, което води до заплахи и изгнание на Соломон Нгоге и неговото семейство.

На 22 февруари 2022 г. PPLAAF, в сътрудничество с Кенийската комисия по правата на човека и Transparency International Кения, написа писмо до главния прокурор с молба за съдействие за защита на Нгоге и семейството му и за разследване на разкритията му.

Докато подателите на сигнали като Нгоге живеят в постоянен страх от най-тежки репресии, няма да има ефективна борба срещу корупцията.

Мащабът на репресиите, извършени срещу подателя на сигнали за нередности, Соломон Нгоге и семейството му, изисква спешна намеса на кенийските власти и приемането на защитни мерки, призовава коалиция от организации на гражданското общество присъединили се към Платформата за защита на лицата, подаващи сигнали в Африка ( PPLAAF) и Международната мрежа за подаване на сигнали на нередности (WIN).