Transparency

МБАЛ „Княгиня Клементина“ – София ЕАД става едно от първите здравни заведения в България, което ще въведе стандарти за бизнес интегритет. Това се случва в резултат на продължителна и задълбочена съвместна работа с експерти на Асоциация „Прозрачност без граници“.

Болница „Княгиня Клементина“ е наследник на една от най-старите болници в София – строителството ѝ е започнало през далечната 1889 г. Днес лечебното заведение е едно от първите у нас, което ще се възползва от световния опит за добро управление.

В българската икономика отсъства цялостна етична инфраструктура и това дава своя печален резултат върху нивото на икономическо развитие, качеството на живот на гражданите и ефективността на публичните институции. Енергетиката, здравеопазването и индустриалното производство пък са секторите, които изискват особено внимание и целенасочени усилия. В тях съществуват отделни елементи на етични правила и стандарти, които или не са последователно развити, или обхващат отделни аспекти. В сектора на здравеопазването, например, съществуват етични стандарти и съответни механизми за мониторинг, но те са само от медицинско естество, директно са насочени към лечебната дейност и не разглеждат икономическите аспекти в работата на различните структури. Въпреки че съществуват някои правила (например относно получаването на „подаръци“ и конфликт на интереси при медицинския персонал), те не се отнасят до всички нива на администрацията, мениджмънта или доставчиците на лекарства, оборудване и медицински изделия, с които си взаимодействат лечебните заведения.

След анализ на предоставената документация и оценка от страна на експертите на Асоциация „Прозрачност без граници“ ще бъде изготвен пакет от препоръки относно области за бъдещо развитие. Като част от стандартите за бизнес интегритет ще бъдат въведени политики за приемането и подаването на сигнали. Ще бъде въведен регламент за защита на лицата, подаващи информация за нарушения, както и политика за управление на дисциплинарни производства.

Въвеждането на стандарта за бизнес интегритет има голямо практическо значение за работещите в болница „Княгиня Клементина“. Освен по-добро управление те ще получат и допълнителна защита в казуси за конфликт на интереси, подобрена култура на работа и вътрешнофирмена комуникация, повишено доверие от страна на пациентите.