Transparency

Асоциация „Прозрачност без граници“ ще представи годишната класация, която отразява антикорупционния капацитет на ключови институции и сектори: общински съвет, кмет, общинска администрация, местни политически партии, бизнес, медии, гражданско общество, общинско здравеопазване.

Събитието ще бъде с фокус върху отличилите се общини, обект на изследване в местната система за почтеност, като предпоставка за икономическото развитие на регионите. Представители на тези институции ще ни запознаят с най-добрите практики и успехи в провеждането на политики за ефективност, прозрачност и отчетност на местно ниво.

Поканени са парламентаристи, представители на национални институции, представители на общинските администрации на общините областни центрове, общинските съвети, областните администрации, местни обществени посредници, представители на неправителствения сектор, експерти, медии.

Асоциация „Прозрачност без граници“ организира събитието по проект „Индекс на местната система за почтеност – устойчиво бизнес развитие“, осъществяван с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

Събитието ще се проведе на 8 Декември 2022 г. /четвъртък/, от 11:00 ч. до 12:30 ч., в СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН, зала „Сердика“, гр. София, пл. „Света Неделя“ №5.